JEDANAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE GROCKA

0

 Jedanaesta sednica Skupštine gradske opštine Grocka održaće se u ponedeljak, 25. decembra u Velikoj sali Skupštine opštine Grocka sa početkom u 10 časova, sa sledećim dnevnim redom: 

 

 

 1. PREDLOG ODLUKE O BUDžETU GRADSKE OPŠTINE GROCKA ZA 2018. GODINU

 

 1. PREDLOG KADROVSKOG PLANA GRADSKE OPŠTINE GROCKA/UPRAVE GRADSKE OPŠTINE GROCKA ZA 2018. GODINU

 

 1. PREDLOG REŠENjA KOJIM SE DAJE SAGLASNOST NA ČETVRTU IZMENU PROGRAMA POSLOVANjA JP ZA RAZVOJ GO GROCKA ZA 2017. GODINU SA FINANSIJSKIM POKAZATELjIMA

 

 1. PREDLOG REŠENjA KOJIM SE DAJE SAGLASNOST NA TREĆU IZMENU PROGRAMA POSLOVANjA I FINANSIJSKOG PLANA CENTRA ZA KULTURU GROCKA ZA 2017. GODINU

 

 1. PREDLOG REŠENjA KOJIM SE DAJE SAGLASNOST NA PROGRAM POSLOVANjA JP „VODOVOD I KANALIZACIJA GROCKA“ ZA 2018. GODINU KAO I NA POSEBAN PROGRAM KORIŠĆENjA SUBVENCIJA IZ BUDžETA GO GROCKA ZA 2018. GODINU

 

 1. PREDLOG REŠENjA KOJIM SE DAJE SAGLASNOST NA PLAN I PROGRAM POSLOVANjA JP „PIJACE I ZELENILO GROCKA“ ZA 2018. GODINU KAO I NA PLAN TROŠENjA BUDžETSKIH SREDSTAVA U 2018. GODINI

 

 1. PREDLOG REŠENjA KOJIM SE DAJE SAGLASNOST NA PLAN I PROGRAM POSLOVANjA JKP „GROČANSKI KOMUNALAC“ ZA 2018. GODINU

 

 1. PREDLOG REŠENjA KOJIM SE DAJE SAGLASNOST NA PROGRAM POSLOVANjA I FINANSIJSKOG PLANA CENTRA ZA KULTURU GROCKA ZA 2018. GODINU

 

 1. PREDLOG REŠENjA KOJIM SE DAJE SAGLASNOST NA GODIŠNjI PROGRAM SPORTSKOG SAVEZA OPŠTINE GROCKA ZA 2018. GODINU

 

 1. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU VD DIREKTORA JKP „GROČANSKI KOMUNALAC“

 

 1. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU VD DIREKTORA JP ZA TOPLIFIKACIJU GO GROCKA

 

 1. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP ZA TOPLIFIKACIJU GO GROCKA

 

 1. PREDLOG ODLUKE O POKRETANjU POSTUPKA LIKVIDACIJE

 

 1. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU VD DIREKTORA JKP „GROČANSKI KOMUNALAC“

 

 1. PREDLOG KODEKSA PONAŠANjA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA GO GROCKA

 

 1. RAZNO

 

 

Share.

Leave A Reply

© 2020 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka