ЈЕДАНАЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

0

 Једанаеста седница Скупштине градске општине Гроцка одржаће се у понедељак, 25. децембра у Великој сали Скупштине општине Гроцка са почетком у 10 часова, са следећим дневним редом: 

 

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА ЗА 2018. ГОДИНУ

 

 1. ПРЕДЛОГ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА/УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА ЗА 2018. ГОДИНУ

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ЧЕТВРТУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ЗА РАЗВОЈ ГО ГРОЦКА ЗА 2017. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ТРЕЋУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА ЗА 2017. ГОДИНУ

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ГРОЦКА“ ЗА 2018. ГОДИНУ КАО И НА ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГО ГРОЦКА ЗА 2018. ГОДИНУ

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ПЛАН И ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА“ ЗА 2018. ГОДИНУ КАО И НА ПЛАН ТРОШЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА У 2018. ГОДИНИ

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ПЛАН И ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ“ ЗА 2018. ГОДИНУ

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА ЗА 2018. ГОДИНУ

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ ГРОЦКА ЗА 2018. ГОДИНУ

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ВД ДИРЕКТОРА ЈКП „ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ“

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ВД ДИРЕКТОРА ЈП ЗА ТОПЛИФИКАЦИЈУ ГО ГРОЦКА

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ЗА ТОПЛИФИКАЦИЈУ ГО ГРОЦКА

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА ЈКП „ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ“

 

 1. ПРЕДЛОГ КОДЕКСА ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА ГО ГРОЦКА

 

 1. РАЗНО

 

 

Share.

Leave A Reply

© 2017 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка