Javni poziv

0

Veće gradske opštine Grocka na osnovu člana 137. i 138. Zakona o sportu („Sl.glasnik RS“,br.10/2016), člana 21. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u gradskoj opštini Grocka broj: 110-3 od 10. 02. 2017. godine, i člana 5. Poslovnika o radu Veća GO Grocka br.110-4 od 01.07.2010.god. i br.110-1 od 02.12.2014.godine o g l a š a v a

                                            J A V N I   P O Z I V

 

POZIVAJU SE  organizacije u oblasti sporta sa teritorije gradske opštine Grocka , koji bi se finansirali iz budžeta gradske opštine Grocka, da  dostave predloge Godišnjih programa za 2020. godinu .

Predlozi godišnjih  programa za 2020.godinu dostavljaju se Sportskom savezu opštine Grocka, na propisanom obrascu  NAJKASNIJE DO 20. 06. 2019. GODINE, na adresu Bulevar oslobođenja br.39, Grocka.

Kontakt osoba: Živka Komlenac,tel.broj: 066/806 2202

Share.

Leave A Reply

© 2019 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka