J A V N I P O Z I V

0

Veće gradske opštine Grocka  na osnovu člana 137. i 138.  Zakona o sportu („Sl.glasnik RS“,br.10/2016), člana 21. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u gradskoj opštini Grocka broj: 110-3 od 10. 02. 2017. godine, i člana 5. Poslovnika o radu Veća GO Grocka br.110-4 od 01.07.2010.god. i br.110-1 od 02.12.2014.godine   o g l a š a v a

      

                                                              J A V N I   P O Z I V

                                  

POZIVAJU SE  FUDBALSKI KLUBOVI sa teritorije gradske opštine Grocka ,  da  dostave potrebe za obnovu i  rekonstrukciju postojeće infrastrukture.

Potrebe se  dostavljaju  Sportskom savezu opštine Grocka, NAJKASNIJE DO 09.decembra. 2019. godine, na adresu Bulevar oslobođenja br.39, Grocka.

Kontakt osoba: Živka Komlenac,tel.broj: 066/806 2202

Share.

Leave A Reply

© 2019 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka