ЧЕТРНАЕСТA  СЕДНИЦA СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

0

На основу члана 80. Пословника Скупштине градске општине Гроцка („Службени лист града Београда“, бр. 42/08 и 80/14) за  ЧЕТВРТАК, 26. априла  2018. године са почетком у 10,00 часова, у великој сали Скупштине градске општине Гроцка, сазивам

 

ЧЕТРНАЕСТУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

За ову седницу предлажем :

  – УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ТРИНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ   ОПШТИНЕ  ГРОЦКА и следећи  ДНЕВНИ РЕД

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ КОЈОМ СЕ УСВАЈА ПОЧЕТНИ ЛИКВИДАЦИОНИ ИЗВЕШТАЈ ЈП ЗА ТОПЛИФИКАЦИЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА – У ЛИКВИДАЦИЈИ
 3. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СКУПШТИНЕ ГО ГРОЦКА  ЗА  2017. ГОДИНУ
 4. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ  ВЕЋА ГО ГРОЦКА  ЗА  2017. ГОДИНУ
 5. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ  УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА ЗА  2017. ГОДИНУ
 6. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ   ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА ЗА 2017. ГОДИНУ
 7. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ    ЈП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ГРОЦКА ЗА 2017. ГОДИНУ
 8. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ   ЈП ЗА РАЗВОЈ  ГРАДСКЕ  ОПШТИНЕ ГРОЦКА ЗА 2017.ГОДИНУ
 9. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈП „ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА“ ЗА 2017.ГОДИНУ
 10. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ   ЈКП „ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ“ ЗА 2017.ГОДИНУ
 11. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ   ЦЕНТРА  ЗА  КУЛТУРУ ГРОЦКА ЗА 2017. ГОДИНУ
 12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ПРВУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ЗА РАЗВОЈ ГО ГРОЦКА ЗА 2018. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА  КАО И НА ПРВУ ИЗМЕНУ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГО ГРОЦКА
 13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О РАДУ ЈП ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
 14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ГРОЦКА
 15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ГРОЦКА
 16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНУ  УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА
 17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА
 18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА  НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА
 19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА
 20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  ЈП  ЗА  РАЗВОЈ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
 21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА  УТВРЂИВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКA
 22. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
 23. РАЗНО

 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА     Број: 06-10 од 23.априла 2018. Године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА     Стефан Дилберовић с.р.

 

Share.

Leave A Reply

© 2017 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка