CENTAR ZA KULTURU GROCKA / GALERIJA RANČIĆEVA KUĆA KONKURS ZA IZLAGAČKU SEZONU 2024. /konkurs za izlagački program galerije Rančićeva kuća otvoren je do 31.10.2023.

0

Centar za kulturu Grocka raspisuje Konkurs za samostalne, autorske i grupne izložbe, kao i umetničke projekte, za izlagačku sezonu 2024. godine u Rančićevoj kući, galeriji i sedištu ustanove. Konkurs je otvoren do 31oktobra 2023. godine.

Galerijski prostor Centra za kulturu Grocka nalazi se u originalnom ambijentu Rančićeve kuće (60m2), staroj varoškoj srpskoj kući s kraja 18. i početka 19. veka. Objekat je zaštićen od strane Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda kao spomenik kulture od velikog značaja za Republiku Srbiju.

Postavke su prostorno orjentisane u dve prostorije Rančićeve kuće, opremljene izlagačkim vitrinama (od ukupno 12 vitrina, 9 su prosečnih dimenzija 148x78x30cm, a 3 vitrine su ugaone, prosečnih dimenzija 148×70/54×27 cm).

Raspored je idealan za srednje do manje formate i umetničke forme, te se zainteresovani izlagači upućuju da koncept izložbe prilagode navedenom prostoru i duhu objekta. Kuća raspolaže i velikom baštom parkovskog tipa koja se koristi kao letnja muzička scena, ali i izlagački prostor na otvorenom (za forme u prostoru otporne na atmosferalije). Video materijal, instalacije u prostoru i sl., dobrodošli su kao dodatni program. Takođe, smatraju se dobrodošlim prijave koje uključuju interakciju sa osobenim spomeničkim identitetom i arhitekturom Rančićeve kuće – u cilju predstavljanja umetnosti i njenih izražajnih mogućnosti, kao i povezivanja likovnog koncepta ustanove sa sredinom u kojoj deluje.

Koncepte sa kojima konkurišu za izlaganje mogu priložiti akademski obrazovani umetnici, kustosi, kolekcionari, članovi renomiranih strukovnih udruženja likovnih i primenjenih umetnosti (ULUS, ULUPUDS), a koji nisu izlagali u Centru za kulturu Grocka u protekle 4 godine.

Konkursna prijava treba da sadrži:

– podatke o autoru (ime, prezime, adresa, imejl, kontakt telefon)

– idejni koncept (do 2000 karaktera)

– fotografije radova (min. 5 fotografija)

– podatke o radovima (tehnika, dimenzije, godina nastanka)

– profesionalna biografija

– predlog dodatnih programa (ukoliko su planirani) tokom trajanja izložbe

Poželjno je da prijave za konkurs budu u elektronskoj formi. Konkursne prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na e-adresu: centarzakulturugrocka@gmail.comzaključno sa 31oktobrom tekuće godine. Ukoliko umetnici nisu u mogućnosti da dokumentaciju pošalju elektronskim putem, svoju prijavu mogu dostaviti (sa naznakom „Za izlagački konkurs 2024”) poštom na adresu: Centar za kulturu Grocka (Rančićeva kuća), Majevička 9, 11306 Grocka.

Savet galerije radi u sastavu renomiranih umetnika i stručnjaka u oblasti umetnosti. Likovni Savet Rančićeve kuće čine dr um. Anamarija Vartabedijan, slikarka, prof. Zoran Ivanović, vajar, i kustos Zorica Atić, istoričarka umetnosti.

Rezultati konkursa i spisak prihvaćenih prijava biće objavljeni do kraja novembra 2023. godine na sajtu i FB stranici Centra za kulturu Grocka.

Napomena: Konkursni materijal se ne vraća. Uslovi izlaganja i obaveze izlagača su detaljno definisani, pri čemu Ustanova obezbeđuje galerijski prostor, postavku, katalog i PR aktivnosti, a umetnik je u obavezi da rad po izboru ostavi u zbirci Centra za kulturu.

Upoznajte se sa Rančićevom kućom:

  1. Prezentacija Rančićeve kuće,Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda:

http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/grocka/ranciceva-kuca.html

  1. Virtuelni obilazak Rančićeve kuće:

https://my.matterport.com/show/?m=PLmE99TPSmU

https://my.matterport.com/show/?m=xam9w1ggP7Z

Share.

Leave A Reply

© 2023 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka