20. SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE GROCKA

0

Na osnovu člana 80. Poslovnika Skupštine gradske opštine Grocka („Službeni list
grada Beograda“ br. 42/08, 80/14 i 93/19) za UTORAK, 12. septembar 2023. godine sa početkom u
10,00 časova sazivam

20. SEDNICU SKUPŠTINE
GRADSKE OPŠTINE GROCKA

Za ovu sednicu predlažem :
– USVAJANjE ZAPISNIKA SA 19. SEDNICE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE
GROCKA
i sledeći

D N E V N I R E D

1. PREDLOG ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA GRADSKE OPŠTINE
GROCKA ZA 2022. GODINU

2. PREDLOG ZAKLjUČKA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O IZVRŠENjU BUDžETA
GRADSKE OPŠTINE GROCKA U PERIODU OD 1. JANUARA DO 30. JUNA 2023.
GODINE

3. PREDLOG REŠENjA KOJIM SE DAJE SAGLASNOST NA ANEKS I PLANA I
PROGRAMA POSLOVANjA JP „PIJACE I ZELENILO GROCKA“

4. PREDLOG REŠENjA KOJIM SE DAJE SAGLASNOST NA ANEKS I POSEBNOG
PROGRAMA KORIŠĆENjA SREDSTAVA BUDžETA U 2023. GODINI JP „PIJACE
I ZELENILO GROCKA“

5. PREDLOG ODLUKE KOJOM SE DAJE SAGLASNOST NA ANEKS JAVNOG
UGOVORA O POVERAVANjU OBAVLjANjA KOMUNALNIH DELATNOSTI,
SAKUPLjANjE, TRANSPORT I ODLAGANjE KOMUNALNOG OTPADA I
PROIZVODNjU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE SA TERITORIJE
GRADSKE OPŠTINE GROCKA ZAVODNOG BROJA 031-73 OD 30.07.2015. GODINE.

6. PREDLOG REŠENjA KOJOM SE DAJE SAGLASNOST NA STATUT CENTRA ZA
KULTURU GROCKA

7. PREDLOG REŠENjA KOJIM SE DAJE SAGLASNOST NA UPOTREBU IMENA
GRADSKE OPŠTINE GROCKA U NAZIVU STONOTENISERSKOG UDRUŽENjA

8. RAZNO

Share.

Leave A Reply

© 2024 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka