18. SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE GROCKA

0

Na osnovu člana 80. Poslovnika Skupštine gradske opštine Grocka („Službeni list
grada Beograda“ br. 42/08, 80/14 i 93/19) za PETAK, 24. mart 2023. godine sa početkom u 10,00
časova sazivam

18. SEDNICU SKUPŠTINE
GRADSKE OPŠTINE GROCKA

Za ovu sednicu predlažem :
– USVAJANjE ZAPISNIKA SA 17. SEDNICE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE
GROCKA

D N E V N I R E D

1. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU DIREKTORA JP „VODOVOD I
KANALIZACIJA“ GROCKA

2. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU VD DIREKTORA JP „VODOVOD I
KANALIZACIJA“ GROCKA

3. PREDLOG REŠENjA KOJIM SE DAJE SAGLASNOST NA PRVU IZMENU
PROGRAMA POSLOVANjA JP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ GROCKA
ZA 2023. GODINU

4. PREDLOG REŠENjA KOJIM SE DAJE SAGLASNOST NA PRVU IZMENU
PROGRAMA POSLOVANjA JP ZA RAZVOJ GRADSKE OPŠTINE GROCKA SA

FINANSIJSKIM POKAZATELjIMA ZA 2023. GODINU

5. PREDLOG PREČIŠĆENOG TEKSTA OSNIVAČKOG AKTA JP ZA RAZVOJ
GROCKA

6. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O UTVRĐIVANjU ZAKUPNINE ZA
POSLOVNI PROSTOR NA KOME JE NOSILAC PRAVA KORIŠĆENjA GRADSKA
OPŠTINA GROCKA

7. PREDLOG REŠENjA O OBRAZOVANjU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA
TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE GROCKA

8. RAZNO

Share.

Leave A Reply

© 2023 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka