Седамнаеста Скупштина градске општине Гроцка

0

На основу члана 80. Пословника Скупштине градске општине Гроцка („Службени лист града Београда“, бр. 42/08 и 80/14) за  ПОНЕДЕЉАК, 15. октобра  2018. године са почетком у 09,00 часова, у великој сали Скупштине градске општине Гроцка, сазивам

 

 

СЕДАМНАЕСТУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

 

 

За ову седницу предлажем :

 

    – УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ШЕСНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ   ОПШТИНЕ  ГРОЦКА

и следећи

 

ДНЕВНИ РЕД

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА ЗА 2018. ГОДИНУ

 

 1. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА У ПЕРИОДУ ОД 1. ЈАНУАРА ДО 30. ЈУНА 2018. ГОДИНЕ

 

 1. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ЗВАЊИМА, ЗАНИМАЊИМА, ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ТРЕЋУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА ЗА 2018. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА КАО И НА ТРЕЋУ ИЗМЕНУ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГО ГРОЦКА

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ТРЕЋУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ГРОЦКА“ ЗА 2018. ГОДИНУ КАО И НА ТРЕЋУ ИЗМЕНУ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ГРОЦКА“ ИЗ БУЏЕТА ГО ГРОЦКА

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА ЗА 2018. ГОДИНУ

 

 1. РАЗНО

 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

 

                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

                         ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

                                                                              

 

                            Стефан Дилберовић с.р.

Share.

Leave A Reply

© 2017 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка