Sedamnaesta Skupština gradske opštine Grocka

0

Na osnovu člana 80. Poslovnika Skupštine gradske opštine Grocka („Službeni list grada Beograda“, br. 42/08 i 80/14) za  PONEDELjAK, 15. oktobra  2018. godine sa početkom u 09,00 časova, u velikoj sali Skupštine gradske opštine Grocka, sazivam

 

 

SEDAMNAESTU  SEDNICU SKUPŠTINE

GRADSKE OPŠTINE GROCKA

 

 

Za ovu sednicu predlažem :

 

    – USVAJANjE ZAPISNIKA SA ŠESNAESTE SEDNICE SKUPŠTINE GRADSKE   OPŠTINE  GROCKA

i sledeći

 

DNEVNI RED

 

 1. PREDLOG REŠENjA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE GROCKA

 

 1. PREDLOG REŠENjA O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE GROCKA

 

 1. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE GROCKA

 

 1. PREDLOG REŠENjA O IZBORU ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE GROCKA

 

 1. PREDLOG ODLUKE O PRESTANKU MANDATA ODBORNICIMA U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE GROCKA

 

 1. PREDLOG ODLUKE O POTVRĐIVANjU MANDATA ODBORNICIMA U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE GROCKA

 

 1. PREDLOG ODLUKE O TREĆEM REBALANSU BUDžETA GRADSKE OPŠTINE GROCKA ZA 2018. GODINU

 

 1. PREDLOG ZAKLjUČKA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O IZVRŠENjU BUDžETA GRADSKE OPŠTINE GROCKA U PERIODU OD 1. JANUARA DO 30. JUNA 2018. GODINE

 

 1. PREDLOG PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZVANjIMA, ZANIMANjIMA, PLATAMA, NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANjIMA ZAPOSLENIH U UPRAVI GRADSKE OPŠTINE GROCKA

 

 1. PREDLOG ODLUKE O OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADSKE OPŠTINE GROCKA

 

 1. PREDLOG REŠENjA KOJIM SE DAJE SAGLASNOST NA TREĆU IZMENU PROGRAMA POSLOVANjA JP ZA RAZVOJ GRADSKE OPŠTINE GROCKA ZA 2018. GODINU SA FINANSIJSKIM POKAZATELjIMA KAO I NA TREĆU IZMENU POSEBNOG PROGRAMA ZA KORIŠĆENjE SUBVENCIJA IZ BUDžETA GO GROCKA

 

 1. PREDLOG REŠENjA KOJIM SE DAJE SAGLASNOST NA TREĆU IZMENU PROGRAMA POSLOVANjA JP „VODOVOD I KANALIZACIJA GROCKA“ ZA 2018. GODINU KAO I NA TREĆU IZMENU POSEBNOG PROGRAMA KORIŠĆENjA SUBVENCIJA JP „VODOVOD I KANALIZACIJA GROCKA“ IZ BUDžETA GO GROCKA

 

 1. PREDLOG REŠENjA KOJIM SE DAJE SAGLASNOST NA DRUGU IZMENU PROGRAMA POSLOVANjA I FINANSIJSKOG PLANA CENTRA ZA KULTURU GROCKA ZA 2018. GODINU

 

 1. RAZNO

 

SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE GROCKA

 

                                     PREDSEDNIK SKUPŠTINE

                         GRADSKE OPŠTINE GROCKA

                                                                              

 

                            Stefan Dilberović s.r.

Share.

Leave A Reply

© 2019 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka