Престанак статуса избеглог или прогнаног лица по пријему у држављанство Републике Србије

Одељење: Одељење за друштвене делатности
Одсек: Социјална заштита – повереништво за избеглице
Потребна документација:
– Молба у слободној форми
– Копија Решења о признатом статусу избеглог или прогнаног лица
– Фотокопија избегличке или прогнаничке легитимације
– Копија Решења о прихвату у држављанство Србије, као и уверења о држављанству
Напомена везана за документацију:
Оригинали докумената се подносе на увид
Место предаје документације: канцеларија бр.5
Место решавања предмета: канцеларија бр.5
Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30
Телефон за информације: 8501-312 лок 262

© 2020 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка