Imovinsko pravni poslovi

Ovde možete preuzeti:

30.09.2020.

Odluka -raspisuje se javni konkurs za finansiranje programa i projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Grocka u 2020.godini

Javni konkurs za finansiranje programa i projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Grocka u 2020.godini

Zahtev za finansiranje programa i projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Grocka u 2020.godini

 

29.09.2020.

Odluka o poništavanju javnog konkursa za finansiranje programa i projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Grocka u 2020.godini

 

 

Rešenje -465-81/2020 -Živko Gajić

Rešenje – 465-24/2020 – Janković Draga

Zaključak – 465-24/2020 – Janković Draga

Rešenje – 465-52/2020 – Ćosić Đurđija

Zaključak – 465-52/2020 – Ćosić Đurđija

Rešenje – 465-57/2020 – Ćosić Đurđija

Zaključak – 465-57/2020 – Ćosić Đurđija

 

Rešenje – 465-21/2020 – Srećković Dragoljub

Zaključak – 465-21/2020 – Srećković Dragoljub

Rešenje – 465-37/2020 – Ristić Radmila, Simonović Biserka, Radonjić Jelisaveta, Ristić Mirjana, Ristić Julijana

Zaključak – 465-37/2020 – Ristić Radmila, Simonović Biserka, Radonjić Jelisaveta, Ristić Mirjana, Ristić Julijana

© 2020 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka