Imovinsko pravni poslovi

Ovde možete preuzeti:

18.05.2021.
Rešenje – 465-47/2021 – Gajić Veselinka

01.04.2021.
Rešenje – 465-47/2021 – Brkić Dobrinka, Dimić Božidar, Jovanović Ljiljana, Jovanović-Kolarević Ljubinka, Krstić Milorad, Nastasijević Zorka

29.03.2021.
Rešenje – 465-44/2021 – Pantelić Milorad

02.03.2021.
Rešenje – 465-153/2020 – Milenković Milenija, Milošević Savka, Savković Javorka, Stojanović Jelena, Todorović Jelica

05.02.2021.
Rešenje – 465-123/2020 – Blagojević Ivanka, Blagojević Milisav

25.01.2021.
Rešenje – 465-144/2020 – Marković Milina

22.01.2021.
Rešenje – 465-121/2020 – Nestorović Tomislav
Rešenje – 465-129/2020 – Ranković Miodrag
Rešenje – 465-154/2020 – Milićević Živka

21.01.2021.
Rešenje – 465-155/2020 – Milenković Milenija, Milošević Savka, Savković Javorka, Stojanović Jelena, Todorović Jelica, Cvejić Radivoje, Cvejić Borisav, Cvejić Tomislav
Rešenje – 465-125/2020 – Petrović Radovan
Rešenje – 465-126/2020 – Petrović Ranko

18.01.2021.
Rešenje – 465-109/2020 – Eksproprijacija
Rešenje – 465-120/2020 – Eksproprijacija

15.01.2021.
Rešenje – 465-135/2020 – Radojević Jagodinka

12.01.2021.
Rešenje – 465-132/2020 – Blagojević Živadin

29.12.2020.
Rešenje – 465-109/2020 – Pantelić Milorad

25.12.2020.
Rešenje – 465-114/2020 – Babić Živadinka, Kuzmanović Živadinka, Milovanović Angelina, Milošević Sminjana, Petrović Milisav, Petrović Tomioslav, Radojević Draginja, Radojević Ljubica
Rešenje – 465-120/2020 – Pantelić Milorad

03.11.2020.
Zaključak – 465-70/2020 – Đorđević Mladen

29.09.2020.
Odluka o poništavanju javnog konkursa za finansiranje programa i projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Grocka u 2020.godini

21.09.2020.
Rešenje -465-81/2020 -Živko Gajić

11.09.2020.
Rešenje – 465-24/2020 – Janković Draga
Zaključak – 465-24/2020 – Janković Draga

01.09.2020.
Rešenje – 465-52/2020 – Ćosić Đurđija
Zaključak – 465-52/2020 – Ćosić Đurđija
Rešenje – 465-57/2020 – Ćosić Đurđija
Zaključak – 465-57/2020 – Ćosić Đurđija

26.08.2020.
Zaključak – 465-21/2020 – Srećković Dragoljub
Zaključak – 465-37/2020 – Ristić Radmila, Simonović Biserka, Radonjić Jelisaveta, Ristić Mirjana, Ristić Julijana

25.08.2020
Rešenje – 465-21/2020 – Srećković Dragoljub
Rešenje – 465-37/2020 – Ristić Radmila, Simonović Biserka, Radonjić Jelisaveta, Ristić Mirjana, Ristić Julijana

 

© 2021 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka