Секретар

Татјана Вученовић је рођена 30. јануара 1966. године у Новој Градишци. Живи у Гроцкој , удата и има двоје деце. Дипломирала је на Правном факултету у Београду, по струци је дипломирани правник. Радни однос је засновала у Управи ГО Гроцка 2004. године. Радила је у Одељењу за инспекцијске послове, Служби за скупштинске послове, Одељењу за финансије – Одсек за борачку заштиту и Одељењу за општу управу и имовинско – правне послове. Говори енглески језик.

© 2021 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка