Налог за упис промене боравишта избеглих и расељених лица

Одељење: Одељење за друштвене делатности
Одсек: Социјална заштита – повереништво за избеглице
Потребна документација:
– Изјава станодавца оверена у општини или суду
– Фотокопија доказа о власништву куће или стана

Место предаје документације: канцеларија бр. 5
Место решавања предмета: канцеларија бр. 5
Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30
Телефон за информације: 8501-312 лок. 262

© 2021 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка