Odeljenje za građevinsko-urbanističke i komunalno-stambene poslove

Odeljenje za građevinsko-urbanističke i komunalno-stambene poslove vrši poslove
izdavanja odobrenja za građenje;
tehnički pregled i izdavanje upotrebne dozvole za objekte za koje opština izdaje dozvole;
postavljanje privremenih objekata na javnim površinama (kiosci, letnje bašte, pokretne tezge i sl.);
uređenje, razvoj i obavljanje komunalnih delatnosti (proizvodnja i isporuka vode, gasa, toplote i termoelektrične energije, održavanje grobalja i obavljanje pogrebnih usluga, obavljanje dimničarskih usluga, usluga pijačne prodaje, kao i održavanje javnih zelenih površina i dr.), stara se o obezbeđivanju materijalnih i drugih uslova za trajno obavljanje komunalnih delatnosti;
stambenu izgradnju;
stambene odnose i druge poslove u ovoj oblasti;
izgradnju, održavanje i korišćenje seoskih, poljskih i drugih nekategorisanih puteva;
stvaranje i predlaganje mera za uređenje i održavanje spoljnog izgleda stambenih i poslovnih objekata, zelenih površina i dečjih igrališta, objekata javne rasvete i saobraćajnih znakova u cilju unapređenja komunalnog reda;
uređivanje i obezbeđivanje korišćenja poslovnog prostora čiji je vlasnik opština;
zaštita i unapređenje životne sredine, prirode i vazduha i prirodnih dobara u opštini;
planiranje i preduzimanje mera u slučaju elementarnih i drugih nepogoda i stvaranje uslova za njihovo otklanjanje;
poslove koji se odnose na utvrđivanje obaveze naknade za korišćenje građevinskog zemljišta i izradu baze podataka iz ove oblasti, izdaje građevinsku dozvolu za izgradnju i rekonstrukciju saobraćajnica i objekata linijske, odnosno komunalne infrastrukture na svom području;
izdaje informaciju o lokaciji i lokacijsku dozvolu za objekte za koje izdaje građevinsku dozvolu u skladu sa propisima i vrši i druge poverene poslove na osnovu zakona i drugih propisa.

Rukovodilac odeljenja za građevinsko-urbanističke i komunalno-stambene poslove:
Vasilev Ivana, diplomirani pravnik

Šef odseka za građevinsko-urbanističke poslove:

 

PLAN GENERALNE REGULACIJE
 
PROSTORNI PLAN

 

Planovi koji se primenjuju na teritoriji GO Grocka

 

© 2024 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka