Живковац

МЗ ЖИВКОВАЦ
Ул.Добривоја Михајловића 22
011-8541-186
Пружање информација грађанима
радно време: понедељак-петак од 7,30 до 15,30

Привремени савет МЗ Живковац

Златан Миленковић, председник
Бојан Јовановић,члан
Коста Стевановић,члан
Драган Станојевић,члан
Владан Михајловић
Радослав Михајловић, члан
Верица Миленковић, члан

© 2021 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка