Издавање одобрења за привремено заузеће јавне површине за витрине

Потребна документација:
-Попуњен Захтев за издавање одобрења за привремено заузеће јавне површине
-Решење о регистрацији радње/предузећа са ПИБ-ом и матичним бројем (у 2 примерка),
-За киоске и мање монтажне објекте доставити одобрење о постављању привременог објекта (у 2 примерка),
-За малопродајне објекте доставити основ коришћења објекта – уговор о закупу,препис листа непокретности уз сагласност власника објекта –простора за постављање тенде (у 2 примерка),
-Скица тенде – полице са тачним димензијама у размери 1:50 или 1:100 израђена од стране стручно техничког лица уз приказ: основе, пресека, изгледа и ситуације (у 3 примерка).
–Доказ о плаћеним таксама

Општинска административна такса: 250 дин.
Рачун број: 840-742221843-73
Број модела: 97
Позив на број: 62-012
Место набавке обрасца: Писарница ГО Гроцка или преузмите овде PDF
Место предаје документације: Писарница ГО Гроцка
Место решавања предмета: Одељење за грађевинско-урбанистичке и комунално-стамбене послове Општине Гроцка
Рад са странкама:
– средом од 08.00 до 15.00
– пријем странака код начелника Одељења: сваког радног дана од 10.00-12.00
Телефон за информације: 8501-312 лок. 273
Радно време Инфо пулта: 07.30-15.30

© 2021 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка