Izdavanje odobrenja za privremeno zauzeće javne površine za vitrine

Potrebna dokumentacija:
-Popunjen Zahtev za izdavanje odobrenja za privremeno zauzeće javne površine
-Rešenje o registraciji radnje/preduzeća sa PIB-om i matičnim brojem (u 2 primerka),
-Za kioske i manje montažne objekte dostaviti odobrenje o postavljanju privremenog objekta (u 2 primerka),
-Za maloprodajne objekte dostaviti osnov korišćenja objekta – ugovor o zakupu,prepis lista nepokretnosti uz saglasnost vlasnika objekta –prostora za postavljanje tende (u 2 primerka),
-Skica tende – police sa tačnim dimenzijama u razmeri 1:50 ili 1:100 izrađena od strane stručno tehničkog lica uz prikaz: osnove, preseka, izgleda i situacije (u 3 primerka).
–Dokaz o plaćenim taksama

Opštinska administrativna taksa: 250 din.
Račun broj: 840-742221843-73
Broj modela: 97
Poziv na broj: 62-012
Mesto nabavke obrasca: Pisarnica GO Grocka ili preuzmite ovde PDF
Mesto predaje dokumentacije: Pisarnica GO Grocka
Mesto rešavanja predmeta: Odeljenje za građevinsko-urbanističke i komunalno-stambene poslove Opštine Grocka
Rad sa strankama:
– sredom od 08.00 do 15.00
– prijem stranaka kod načelnika Odeljenja: svakog radnog dana od 10.00-12.00
Telefon za informacije: 8501-312 lok. 273
Radno vreme Info pulta: 07.30-15.30

© 2024 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka