Služba za skupštinske poslove

Služba za skupštinske poslove vrši:
stručne i organizacione poslove za Skupštinu opštine, predsednikaopštine, predsednika Skupštine opštine, Opštinsko veće, radna tela Skupštine, odbornike i odborničke grupe;
poslove koji se odnose na pripremu sednica i obradu akata usvojenih na sednicama;
čuvanje izvornih dokumenata i vođenje evidencije o održanim sednicama navedenih organa;
izrada akata o izboru, imenovanjima i postavljenjima iz nadležnosti Opštine;
izrada akata kojima se regulišu statusna pitanja izabranih, imenovanih i postavljenih lica, poslove koji su vezani za predstavke i predloge građana;
protokolarne poslove za predsednika opštine, Skupštinu opštine i Opštinsko veće;
saradnja sa drugim opštinama u zemlji i inostranstvu; javnost rada Skupštine opštine i Opštinskog veća, informisanje odbornika;
informativna delatnost i priprema „Gročanskih novina’”.

Služba sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama Opštinske uprave u pripremi nacrta propisa i drugih opštih akata, priprema propise iz oblasti lokalne samouprave, priprema autentična tumačenja odluka i drugih akata Skupštine opštine, priprema odgovore Ustavnom sudu u postupcima osporavanja propisa opštine i vrši druge poslove utvrđenje zakonom i drugim propisima.

 

Statut Gradske opštine Grocka 08.11.2008.godine 42-2008.8-17
Izmena Statuta GO Grocka 07.05.2010. godine 17-2010.37-38
Izmena Statuta GO Grocka 28.12.2011. godine 59-2011.33
Izmena Statuta GO Grocka 05.07.2013. godine 36-2013.11-12
Izmena Statuta GO Grocka 20.10.2014. godine 80-2014.13 (1)

 

Odluka o upravi Gradske opštine Grocka 07.10.2010. godine 39-2010.6-13
Izmena Odluke o upravi Gradske opštine Grocka 07.12.2010. godine 43-2010.22
Izmena Odluke o upravi Gradske opštine Grocka 20.10.2014. godine 80-2014.13
Izmena Odluke o upravi Gradske opštine Grocka 31.12.2014. godine 104-2014.33

 

Sekretar skupštine

Tatjana Vučenović je rođena 30. januara 1966. godine u Novoj Gradišci. Živi u Grockoj , udata i ima dvoje dece. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu, po struci je diplomirani pravnik. Radni odnos je zasnovala u Upravi GO Grocka 2004. godine. Radila je u Odeljenju za inspekcijske poslove, Službi za skupštinske poslove, Odeljenju za finansije – Odsek za boračku zaštitu i Odeljenju za opštu upravu i imovinsko – pravne poslove. Govori engleski jezik.

© 2023 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka