Председник скупштине

Душица Мемаровић

Рођена је 7. јуна 1981. у Крагујевцу, где је завршила Гимназију. Дипломирала је на Природно математичком факултету у Крагујевцу и стекла звање: дипломирани биолог – еколог. Данас живи у породичном дому у Лештанима, удата је и мајка двоје деце. Ради као професор биологије у ОШ „Свети Сава“ у Врчину и као наставник изборног предмета у ОШ „Никола Тесла“ у Винчи.

© 2021 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка