Председник општине

Драган Пантелић

Рођен сам 21.02.1967. године у месту Смедерево. Ожењен сам и имам сина, који је отац двоје деце. Основно и средње образовање сам завршио у школама Општине Гроцка. Пошто сам одслужио војни рок 1985-1986 одлучио сам да наставим са образовањем ради стицања знања које бих касније искористио на свом животном путу. Стекао сам звање економисте на Вишој пословној школи у Београду (VI степен стручне спреме), економиста за маркетинг и трговину. Говорим руски и шведски језик.

Као успешан привредник, приватним послом бавим се 30 година. Одлуку да оснујем и самостално управљам фирмом, сам донео 1990. године. Тада је уз финансијску помоћ родитеља, који су обезбедили почетни капитал по основу вишедеценијског рада у иностранству (од 1970 у Шведској), основана фирма под називом  ПДМ доо, Пударци. Основна делатност ове фирме је била производња хлеба и пецива. Од фирме која је у почетку имала 27 запослених радника нарасли смо до броја запослених од 385 у 2010 години. Фирма у континуитету бележила изузетно добре пословне резултате , што је био основ за заинтересованост куповине фирме од стране купца-инвеститора, односно одлучио сам да поменуту фирму продам 2010 године.

Након кратког периода основао сам нову фирму под називом ПДМ Агро фруит доо, Пударци и из сопствених средстава изграђен је нов потпуно опремљен дистрибутивни центар у периоду од 2010 године до 2012 године. Основна делатност новоосноване фирме је откуп, паковање и продаја свежег воћа и поврћа. По основу места делатности, фирма је претежно усмерена на територију Општине Гроцка и суседне општине ради откупа свежег воћа и поврћа, али истовремено покривамо и остале делове територије Републике Србије. Фирма је почела са ефективним радом 2012 године са 28 радника, и до дана данашњег континурано бележи добре пословне резултате који су нас позиционирали као водећег извозника свежег воћа на тржиште Русије (од 2016 године до данашњег дана). Истовремено, као извозник присутни смо на тржиштима еx-YU, као и у земљама ЕУ. Фирма се континуирано развија тако да тренутно упошљава 150 радника, уз ангажовање 65 сезонских радника током године,

Одлучио сам да се политчки ангажујем са јасном намером и идејом да допринесем даљем економском развоју Оштине Гроцка у којој сам рођен и више деценија послујем.

© 2021 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка