Јавни превоз

Јавни градски и приградски превоз на територији општине Гроцка

На територији општине Гроцка саобраћа 35 аутобуских линија јавног саобраћаја у оквиру Интегрисаног тарифног система. Територија општине покривена је ИТС зонама 2 и 3. ОД 35 линија, 7 опслужује ЈКСП „Београд“, погон СП „Космај“, 27 линија опслужује СП „Ласта“ док једну линију (309) опслужује „Сага транс“, члан конзорцијума „Арива“.
Од ангажованих возила, две линије опслужују минибус возила (350 и 467), две три линије опслужују зглобни аутобуси (461, 462 и 463) док на осталим линијама саобраћају соло аутобуси.

 

Линије које опслужује ГСП „Београд:
302, 303, 304, 305, 306, 307, 311

Линија 302: Устаничка – Гроцка – Бегаљица
Ред вожње: https://www.bgprevoz.rs/linije/red-voznje/dnevne-linije/302

Линија 303: Устаничка – Заклопача – Врчин
Ред вожње: https://www.bgprevoz.rs/linije/red-voznje/dnevne-linije/303

Линија 304: Устаничка – Ритопек
Ред вожње: https://www.bgprevoz.rs/linije/red-voznje/dnevne-linije/304

Линија 305: Устаничка – Болеч
Ред вожње: https://www.bgprevoz.rs/linije/red-voznje/dnevne-linije/305

Линија 306: Устаничка – Лештане – Бубањ поток
Ред вожње: https://www.bgprevoz.rs/linije/red-voznje/dnevne-linije/306

Линија 307: Устаничка – Винча
Ред вожње: https://www.bgprevoz.rs/linije/red-voznje/dnevne-linije/307

Линија 311: Устаничка – Лештане /Раван/
Ред вожње: https://www.bgprevoz.rs/linije/red-voznje/dnevne-linije/311

 

Линије које опслужује конзорцијум „Арива“:
309

Линија 309: Звездара /пијаца/ – Калуђерица
Ред вожње: https://www.bgprevoz.rs/linije/red-voznje/dnevne-linije/309

 

Линије које опслужује СП „Ласта“:
350, 351, 352, 353, 354, 354А, 354Б, 355, 355А, 355Л, 355Б, 356, 361, 361Б, 361Л, 362, 363, 363Л, 365, 366, 366А, 461, 462, 463, 466, 467, 468

Линија 350: Живковац – Дражањ – Камендо – Брестовик
Ред вожње: https://www.bgprevoz.rs/linije/red-voznje/dnevne-linije/350

Линија 351: Шумице – Дражањ
Ред вожње: https://www.bgprevoz.rs/linije/red-voznje/dnevne-linije/351

Линија 352: Шумице – Дражањ (аутопутем)
Ред вожње: https://www.bgprevoz.rs/linije/red-voznje/dnevne-linije/352

Линија 353: Дражањ – Живковац – Шумице (аутопутем)
Ред вожње: https://www.bgprevoz.rs/linije/red-voznje/dnevne-linije/353

Линија 354: Шумице – Врчин – Гроцка – Камендо
Ред вожње: https://www.bgprevoz.rs/linije/red-voznje/dnevne-linije/354

Линија 354а: Живковац – Гроцка – Врчин – Шумице
Ред вожње: https://www.bgprevoz.rs/linije/red-voznje/dnevne-linije/354A

Линија 354б: Шумице – Врчин – Гроцка
Ред вожње: https://www.bgprevoz.rs/linije/red-voznje/dnevne-linije/354b

Линија 355: Шумице – Камендо – Дражањ
Ред вожње: https://www.bgprevoz.rs/linije/red-voznje/dnevne-linije/355

Линија 355а: Шумице – Камендо – Живковац – Дражањ
Ред вожње: https://www.bgprevoz.rs/linije/red-voznje/dnevne-linije/355A

Линија 355л: Гроцка – Брестовик – Камендо – Умчари
Ред вожње: https://www.bgprevoz.rs/linije/red-voznje/dnevne-linije/355L

Линија 356: Шумице – Брестовик – Камендо – Пудаци /Илински крај/
Ред вожње: https://www.bgprevoz.rs/linije/red-voznje/dnevne-linije/356

Линија 361: Шумице – Живковац
Ред вожње: https://www.bgprevoz.rs/linije/red-voznje/dnevne-linije/361

Линија 361a: Шумице – Камендо – Живковац
https://www.bgprevoz.rs/linije/red-voznje/dnevne-linije/361A

Линија 361б: Шумице – Живковац – Дражањ
Ред вожње: https://www.bgprevoz.rs/linije/red-voznje/dnevne-linije/361B

Линија 361л: Дражањ – Брестовик – Гроцка 
Ред вожње: https://www.bgprevoz.rs/linije/red-voznje/dnevne-linije/361L

Линија 362: Живковац – Шумице (аутопутем)
Ред вожње: https://www.bgprevoz.rs/linije/red-voznje/dnevne-linije/362

Линија 363: Шумице – Брестовик – Камендо – Живковац
Ред вожње: https://www.bgprevoz.rs/linije/red-voznje/dnevne-linije/363

Линија 363л: Гроцка – Брестовик – Камендо – Живковац 
Ред вожње: https://www.bgprevoz.rs/linije/red-voznje/dnevne-linije/363L

Линија 365: Гроцка – Младеновац 
Ред вожње: https://www.bgprevoz.rs/linije/red-voznje/dnevne-linije/365

Линија 366: Шумице – Умчари – Камендо (аутопутем) 
Ред вожње: https://www.bgprevoz.rs/linije/red-voznje/dnevne-linije/366

Линија 366а: Камендо – Пударци /Илински крај/ – Умчари – Шумице (аутопутем) 
Ред вожње: https://www.bgprevoz.rs/linije/red-voznje/dnevne-linije/366A

Линија 461: Шумице – Врчин /Рамнице/ 
Ред вожње: https://www.bgprevoz.rs/linije/red-voznje/dnevne-linije/461

Линија 462: Шумице – Врчин /Јаричиште/ 
Ред вожње: https://www.bgprevoz.rs/linije/red-voznje/dnevne-linije/462

Линија 463: Шумице – Врчин/Јаричиште/ – Врчин /Рамнице/  
Ред вожње: https://www.bgprevoz.rs/linije/red-voznje/dnevne-linije/463

Линија 466: БАС – Врчин (Крагујевачким путем)
Ред вожње: https://www.bgprevoz.rs/linije/red-voznje/dnevne-linije/466

Линија 467: Врчин /Јаричиште/ – Гроцка – Бегаљица – Пударци /Илински крај/ – Камендо – Брестовик – Гроцка – Врчин /Јаричиште/
Ред вожње: https://www.bgprevoz.rs/linije/red-voznje/dnevne-linije/467

Линија 468: БАС – Врчин – Гроцка
Ред вожње: https://www.bgprevoz.rs/linije/red-voznje/dnevne-linije/468

 

© 2021 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка