Ispravka i dopuna u matičnim knjigama

Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda

Odsek: Odsek za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Grocka
Potrebna dokumentacija:
– Zahtev za ispravku podataka
– Izvod iz matične knjige za koji se traži ispravka
– Fotokopija lične karte ili Uverenje o nastanjenju (izdaje GSUP Beograd, Ljermontovljeva 12a)
– Dokumenta koja služe kao dokaz o činjenicama i podacima koje treba ispraviti ili
dopuniti (izvod iz matične knjige rođenih, venčanih, umrlih, uverenje o državljanstvu)
– Po potrebi i druga dokumenta

Mesto nabavke obrasca: kancelarija matične službe

Napomena vezana za dokumentaciju:
Dokumenta se predaju u orginalu i ne mogu biti starija od 6 meseci
Mesto predaje dokumentacije: šalteri

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-15.30

Telefon za informacije: 011/850 13 12

© 2023 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka