Upis činjenice smrti u matične knjige na osnovu izvoda inostranih organa

Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda
Odsek: Odsek za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Grocka

Potrebna dokumentacija:
– Zahtev u slobodnoj formi
– Izvod iz matične knjige umrlih na međunarodnom obrascu ili propisno legalizovan i preveden od strane ovlašćenog sudskog tumača
– Izvod iz matične knjige rođenih
– Izvod iz matične knjige venčanih
– Uverenje o državljanstvu
– Uverenje o nastanjenju (izdaje GSUP Beograd, Ljermontovljeva 12a)
– Po potrebi, i druga dokumenta
– Dokaz o uplaćenoj taksi

Napomena vezana za dokumentaciju:
Dokumenta se predaju u originalu i ne mogu biti starija od 6 meseci.

Mesto predaje dokumentacije: šalteri
Mesto rešavanja predmeta: kancelarija matične službe

Uplaćuje se administrativna taksa u iznosu od 380 dinara.
Broj računa: 840-742221843-57
Poziv na broj: 62-012

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07:30-15:30
Telefon za informacije: 8501-312 lok 295

© 2024 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka