JP Gročanski Komunalac

JP „Gročanski komunalac“

Petra Drapšina 21
11306 Grocka

Info centar:
011/8503-043

Radno vreme:
ponedeljak-petak 07-15 č

Mail: info@grocanskikomunalac.rs

sajt: www.grocanskikomunalac.rs

 

Rukovodstvo:

vd direktor – Bedžo Likarovski

 

 

JKP „Gročanski komunalac“ ul. Petra Drapšina 21 je osnovano 13.11.2013 god. Odluka br.23-42 upisano u registar Agencije za privredne registre po Rešenju broj 2135/2014 sa sedištem u Grockoj, sa matičnim brojem 20985895 i poreskim identifikacionim brojem 108373292.

Delatnosti kojim se bavi preduzeće su:

1. Iznošenje smeća u severnom delu opštine
2. Održavanje javnih površina u severnom delu opštine

Zakonski okvir koji uredjuje poslovanje preduzeća odredjen je sledećim propisima:

– Zakon o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.119/2012)
– Zakon o javnim preduzećima (Službeni glasnik RS br.119/2012)
– Uredba o načinu i kontroli obračuna isplata zarada u javnim preduzećima (Službeni glasnik RS br.5/06).
– Zakon o budžetskom sistemu (Službeni glasnik RS br.62/2013)
– Memorandum o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2011 godinu sa projekcijama za 2012 i 2013 godinu
– Instrukcija o izradi i praćenju realizacije godišnjih programa poslovanja lokalnih javnih preduzeća za 2007 godinu (Ministarstvo finansija br.023-02-526/2006-06 do 27.11.2006)
– Zakon o komunalnim delatnostima (Službeni glasnik RS br.88/2011)
– Zakon o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS br.129/2007)
– Uputstvo za izradu programa poslovanja lokalnih javnih preduzeća sa tabelama Odluka o održavanju čistoće u posebnim naseljenim mestima opštine Grocka Statut preduzeća

Preduzeće sadrži 3 sektora:

1. Sektor za organizaciono-pravne poslove
2. Sektor za ekonomsko-finansijske poslove
3. Sektor za komunalno tehničke poslove

© 2024 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka