Дирекција за изградњу

Ј.П. Дирекција за изградњу општине Гроцка
Златиборска 2а, 11306 Гроцка
тел. 011 8501 271, 8501 302, 8501 303, 8501 755
факс: 011 8501 130
mail: info@jpdirekcija.rs
радно време : од 07:h – 15:30h
сајт: www.jpdirekcija.rs

 

 

Јавно предузеће за грађевинско земљиште и изградњу општине Гроцка основано је одлуком Скупштине општине Гроцка 27.03.1996. године, а почело са радом 01.07.1996.
Средства, права и обавезе, дотадашњег Друштвеног фонда за грађевинско земљиште, прелазе на новоосновано предузеће. Претежна делатност предузећа је просторно планирање, а једна од најважнијих надлежности је уређивање, односно обезбеђивање уређивања грађевинског земљишта.
Изменом оснивачког акта 1997. године промењен је назив предузећа тако да гласи: Јавно предузеће за грађевинско земљиште и изградњу општине Гроцка доо.

Изменом оснивачког акта 2001. године промењен је назив предузећа тако да гласи: Јавно предузеће Дирекција за грађевинско земљиште, урбанизам и изградњу општине Гроцка доо.

Изменом оснивачког акта 2002. године промењен је назив предузећа тако да гласи: Јавно предузеће Дирекција за грађевинско земљиште, урбанизам и изградњу општине Гроцка.

У 2009. години извршена је измена оснивачког акта у складу са изменом Статута града Београда и Статута градске општине Гроцка.
Промењен је назив пословног имена предузећа тако да гласи: Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине Гроцка. Послове уређивања грађевинског земљишта преузела је градска Дирекција, а у надлежности Дирекције Гроцка остали су некатегорисани путеви, јавна расвета и изградња и издавање у закуп пословног простора општине Гроцка. Претежна делатност предузећа је 42.11 – изградња саобраћајница.

У 2013. години урађен је пречишћен текст одлуке и иста је усаглашена са Законом о јавним предузећима. Основни органи предузећа су надзорни одбор и директор.
Данас Дирекција обавља делатности које се односе на коришћење, управљање, заштиту и унапређивање добара од општег интереса и обезбеђење обављања делантости од општег интереса и значаја за оснивача. Претежна делатност Дирекције је 42.11 – изградња путева и аутопутева. Осим тога, Дирекција обавља и следеће делатности:

41.10 – разрада грађевинских пројеката
41.20 – изградња стамбених и нестамбених зграда
68.10 – куповина и продаја властитих некретнина
68.20 – изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
81.30 – услуге уређења и одржавања околине
71.11 – архитектонска делатност
71.12 – инжењерска делатност и техничко саветовање.

 

 

© 2021 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка