Odeljenje za inspekcijske poslove

Odeljenje za inspekcijske poslove vrši poslove inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i propisa donetih na osnovu zakona iz oblasti  komunalne delatnosti, kao i poslove državne uprave i inspekcijskog nadzora koji su mu povereni zakonom i drugim propisima.
Poslove inspekcijskog nadzora u ovim oblastima obavlja komunalna inspekcija.
Komunalna inspekcija obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad izvršavanjem zakona, propisa grada i opštine, koji se odnose na održavanje komunalnog reda u Opštini, uređivanje javnih površina i dobara u opštoj upotrebi i poslove koji se odnose na pravnu obradu akata iz ove oblasti.
Odeljenje obavlja i poslove nadzora nad realizacijom programa preduzeća koji se bave održavanjem komunalne higijene, javno prometnih površina i javnih zelenih površina.
Odeljenje obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom, odlukama grada, opštine i drugim aktima.

Šef odseka za opšte poslove u odeljenju za inspekcijske poslove:

 

© 2024 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka