Mapa Grocke

Administrativni, teritorijalni i saobraćajni položaj

Još od sredine 16. veka upisana kao varoš, a kasnije srez, nahija i kneževina, Grocka je 1955. godine postala beogradska opština i deo šireg područja Grada Beograda. Područje opštine Grocka u sadašnjem sastavu postoji od 1967. godine i obuhvata 15 razuđenih naselja. To su Grocka, Ritopek, Vinča, Brestovik, Kamendol, Živkovac, Umčari, Dražanj, Pudarci, Begaljica, Zaklopača, Vrčin, Boleč, Leštane i Kaluđerica. Prema administrativno – teritorijalnoj podeli, opština Grocka se nalazi se na izuzetnom geografskom i saobraćajnom potezu istočne beogradske regije, zauzima površinu od 289.23 km2 i danas je jedna od 17 opština područja Grada Beograda. Oslonjena je na reku Dunav sa severne strane, kraj čije obale se prostire u dužini od 24 km, odnosno na međunarodni rečni koridor 7, dok se sa južne naslanja na šumadijski basen i planinu Avalu, ispod koje se pruža međunarodni drumsko – železnički koridor E-75. U geografskom smislu, zauzima središnji prostor između grada Beograda, Smedereva i Pančeva, sa kojim će od 2018. godine biti povezana beogradskom obilaznicom, a koja će se pružati sredinom teritorije Grocke u pravcu jug-sever. Pored toga, opština ima i najmlađu starosnu strukturu stanovništva u odnosu na širu regiju. Prema popisu iz 2002. godine, imala je 75.466 stanovnika, dok prema rezultatima popisa iz 2011. godine ima 81.929 stanovnika. Noviji podaci beleže tendenciju daljeg rasta, što Grocku čini jednom od malobrojnih opština grada Beograda sa pozitivnim prirodnim priraštajem.

© 2023 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka