Комунална инспекција

0
План инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2021.годину
План инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2020.годину
План инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2018.годину
Извештај о раду за 2017.годину
План инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2017. годину
Извештај о раду за 2016. годину

ОДЛУКА О КОМУНАЛНОМ РЕДУ

ОДЛУКА О ПРЕЧИШЋАВАЊУ И ДИСТРИБУЦИЈИ ВОДЕ

ОДЛУКА О УРЕЂЕЊУ ПАРКОВА, ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА

ОДЛУКА О ПИЈАЦАМА

ОДЛУКА О ПОСТАВЉАЊУ БАЛОН-ХАЛА СПОРТСКЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

ОДЛУКА О ОДВОЂЕЊУ И ПРЕЧИШЋАВАЊУ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

ОДЛУКА О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ

ОДЛУКА О ПОСТАВЉАЊУ БАШТЕ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

ОДЛУКА О ПОСТАВЉАЊУ ТЕЗГИ И ДРУГИХ ПОКРЕТНИХ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

ОДЛУКА О ПОСТАВЉАЊУ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

ОДЛУКА О ДИМНИЧАРСКИМ УСЛУГАМА

ОДЛУКА О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА И КУЋНИХ ЉУБИМАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

ОДЛУКА О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА

ОДЛУКА О ОГЛАШАВАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

ОДЛУКА О ПОСТАВЉАЊУ ПЛУТАЈУЋИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ЗАНАТСТВА И ТРГОВИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

ОДЛУКА О ПОДИЗАЊУ И ОДРЖАВАЊУ СПОМЕНИКА И СКУЛПТУЛАРНИХ ДЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

ОДЛУКА О УПОТРЕБИ ГРБА И ЗАСТАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА

ОДЛУКА О ОДРЖАВАЊУ ГРОБЉА И САХРАЊИВАЊУ

ОДЛУКА О КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА

ТРГОВИНА НА МАЛО

Share.

Leave A Reply

© 2021 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка