Komunalna inspekcija

0
Plan inspekcijskog nadzora komunalne inspekcije za 2021.godinu
Plan inspekcijskog nadzora komunalne inspekcije za 2020.godinu
Plan inspekcijskog nadzora komunalne inspekcije za 2018.godinu
Izveštaj o radu za 2017.godinu
Plan inspekcijskog nadzora komunalne inspekcije za 2017. godinu
Izveštaj o radu za 2016. godinu

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU

ODLUKA O PREČIŠĆAVANjU I DISTRIBUCIJI VODE

ODLUKA O UREĐENjU PARKOVA, ZELENIH I REKREACIONIH POVRŠINA

ODLUKA O PIJACAMA

ODLUKA O POSTAVLjANjU BALON-HALA SPORTSKE NAMENE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

ODLUKA O ODVOĐENjU I PREČIŠĆAVANjU ATMOSFERSKIH I OTPADNIH VODA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

ODLUKA O ODRŽAVANjU ČISTOĆE

ODLUKA O POSTAVLjANjU BAŠTE UGOSTITELjSKOG OBJEKTA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

ODLUKA O POSTAVLjANjU TEZGI I DRUGIH POKRETNIH PRIVREMENIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

ODLUKA O POSTAVLjANjU PRIVREMENIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

ODLUKA O DIMNIČARSKIM USLUGAMA

ODLUKA O DRŽANjU DOMAĆIH ŽIVOTINjA I KUĆNIH LjUBIMACA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA

ODLUKA O OGLAŠAVANjU NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

ODLUKA O POSTAVLjANjU PLUTAJUĆIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

ODLUKA O RADNOM VREMENU UGOSTITELjSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

ODLUKA O RADNOM VREMENU ZANATSTVA I TRGOVINE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

ODLUKA O PODIZANjU I ODRŽAVANjU SPOMENIKA I SKULPTULARNIH DELA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

ODLUKA O UPOTREBI GRBA I ZASTAVE GRADA BEOGRADA

ODLUKA O ODRŽAVANjU GROBLjA I SAHRANjIVANjU

ODLUKA O KUĆNOM REDU U STAMBENIM ZGRADAMA

TRGOVINA NA MALO

Share.

Leave A Reply

© 2020 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka