Odeljenje za zajedničke i opšte poslove

Služba za zajedničke poslove vrši:
tehniče poslove za potrebe organizacionih jedinica Uprave opštine i organa opštine koji se odnose na održavanje zgrada, uređaja, opreme i inventara; umnožavanje materijala i njegovu ekspediciju;
obezbeđivanje prevoza, evidencija voznog parka i evidencija o korišćenju vozila, organizovanje tehničkog pregleda vozila, nabavka novih i rashodovanje korišćenih vozila; usluga uspostavljanja telefonskog saobraćaja putem telefonske centrale;
poslove narodne odbrane, stručne poslove za potrebe javnih nabavki i poslove vezane za regulisanje statusa izbeglih i prognanih lica.
Služba obavlja i poslove za potrebe mesnih zajednica, i to: organizaciono-tehničke i stručne poslove za potrebe mesnih zajednica odnosno ostvarivanje interesa njenih građana utvrđenih zakonom i drugim aktima, organizaciono-tehničke poslove za potrebe organa mesnih zajednica i druge poslove za potrebe mesnih zajednica, organizacija i zajednica građana u mesnim zajednicama.

Šef odseka za opšte poslove u odeljenju za zajedničke i opšte poslove:
Stevanović Goran, dipl.menadžer

Šef odseka za zajedničke poslove u odeljenju za zajedničke i opšte poslove:
Budimir Milan, menadžer

© 2024 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka