Izdavanje odobrenja za postavljanje sredstva za oglašavanje površine do 2 m2

Odeljenje za građevinsko-urbanističke i
komunalno-stambene poslove
Odsek za komunalno-stambene poslove

Izdavanje odobrenja za postavljanje sredstava za oglašavanje površine do 2m²

Obavezna dokumentacija za dobijanje odobrenja za postavljanje reklamnog
sredstva:
-Popunjen Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje sredstava za oglašavanje površine do 2m²
-Fotokopija lične karte podnosioca zahteva ( obe strane )
-Rešenje o upisu u registar privrednih subjekata / Agencija za privredne registre
-PIB broj ( Potvrda o izvršenoj registraciji )
-Dokument koji ga legitimiše kao vlasnika ili korisnika – zakupca objekta na
koji se postavlja sredstvo za oglašavanje:
– Dokaz o vlasništvu na objektu,
– Ugovor o zakupu ,
– Rešenje o odobrenju za zauzeće javne površine – za postavljanje kioska
-Saglasnost vlasnika ili korisnika objekta na koji se postavlja sredstvo za oglašavanje
-Projekat sredstva za oglašavanje koji izrađuje ovlašćena projektna organizacija i koji je propisno kompletiran i zapečaćen sa potvrdom i izveštajem o izvršenoj tehničkoj kontroli ( 3 primerka projekta )
-Dokaz o plaćenim taksama
Obavezna dokumentacija za produženje važnosti Odobrenja za postavljanje reklamnog sredstva:
-Popunjen Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje sredstava za oglašavanje površine do 2m²
-Fotokopija lične karte podnosioca zahteva ( obe strane ), rešenje o upisu u registar privrednih subjekata / AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE/
-Poreski identifikacioni broj
-Fotokopija Rešenja kojim je odobreno postavljanje reklamnog sredstva za produženje važnosti rešenja
-Dokaz o plaćenim taksama

Mesto nabavke obrasca: Pisarnica GO Grocka ili preuzmite ovde: ZAHTEV ZA REKLAMU

Mesto predaje dokumentacije: Pisarnica GO Grocka
Mesto rešavanja predmeta: Odeljenje za građevinsko-urbanističke i komunalno-stambene poslove Opštine Grocka
Rad sa strankama:
– sredom od 08.00 do 15.00
– prijem stranaka kod načelnika Odeljenja: svakog radnog dana od 10.00-12.00
Telefon za informacije: 8501-312 lok. 273
Radno vreme Info pulta: 07.30-15.30

© 2024 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka