Индустријске зоне

Основни носилац развоја привреде општине Гроцка, уз пољопривреду су индустрија и мала привреда (занатске радње, мала и средња предузећа). У циљу обезбеђења простора за развој индустрије и мале привреде Генералним урбанистичким планом општине Гроцка  планира се :

  • Планиран регулациони план у којем је дата даља разрада поставки Генералног урбанистичког плана општине Гроцка. Формирање радних зона омогућило је изградњу нових капацитета као и могућност трајног дислоцирања свих производних капацитета из централног и стамбеног дела општине Гроцке  што се пре свега одражава на квалитет животне средине у општини, као и на квалитет услова рада и производње.
  • Географско-саобраћајни положај (близина Београда, ауто-пут Е-70: Београд-Ниш, магистрални пут Мxx/x, Смедерево, близина реке Дунав) поставља општину Гроцку  у сам стратешку  понуде у Србији у смислу потенцијала и атрактивности за инвестирање.

 

© 2021 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка