ЈН 09/20

0

30.06.2020.

Позив за подношење понуде ЈН 09/20

Конкурсна документација ЈН 09/20

27.07.2020.

Питањe и одговор ЈН 09/20_1

29.07.2020.

Измена конкурсне документације ЈН 09/20_1

Обавештење о продужењу рока ЈН 09/20

03.08.2020.

Питањe и одговор ЈН 09/20_2

Измена конкурсне документације ЈН 09/20_2

10.08.2020.

Питањe и одговор ЈН 09/20_3

17.08.2020.

Одлука о додели уговора ЈН 09/20

28.08.2020.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права ЈН 09/20

15.09.2020.

Одлука о предузимању даљих активности ЈН 09/20

16.09.2020.

Обавештење о закљученом уговору ЈН 09/20

Share.

Leave A Reply

© 2021 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка