Zakazana šesta sednica SO Grocka

0

Na osnovu člana 80. Poslovnika Skupštine gradske opštine Grocka („Službeni list grada Beograda “ br.42/08, 80/14 i 93/19) za SREDU, 24. mart 2021. godine sa početkom u 10:00 predsednica SO Grocka, Dušica Memarović sazvala je 

 ŠESTU SEDNICU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE GROCKA

 

Za ovu sednicu predložen je sledeći  D N E V N I   R E D:

 

  1. PREDLOG ODLUKE O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE GROCKA
  1. PREDLOG ODLUKE O POTVRĐIVANjU MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE GROCKA
  1. PREDLOG REŠENjA O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE GROCKA
  1. PREDLOG ODLUKE O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE GROCKA
  1. PREDLOG ODLUKE O POTVRĐIVANjU MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE GROCKA
  1. PREDLOG ODLUKE O SPROVOĐENjU JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANjE DIREKTORA JP ZA RAZVOJ GROCKA SA OGLASOM O JAVNOM KONKURSU
  1. PREDLOG ODLUKE O SPROVOĐENjU JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANjE DIREKTORA JP „PIJACE I ZELENILO GROCKA“ SA OGLASOM O JAVNOM KONKURSU
  1. RAZNO

 

SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE GROCKA

Share.

Leave A Reply

© 2021 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka