Stabilizovano vodosnadbevanje naselja Vrčin

0

Vodosnadbevanje naselja Vrčin je stabilizovano. Naime, posle dužeg vremenskog perioda sa nedovoljnom količinom vode za letnju potrošnju u vodovodnom sistemu naselja Vrčin, stekli su se uslovi za povezivanje privatnog bunara “Ciglana“, i pripadajućeg rezervoara sa mrežom i izvorištima JP “Vodovod i kanalizacija Grocka“. na zahtev JP „Vodovod i kanalizacija Grocka“, stručne službe Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograda su sprovele uzorkovanje i analizu uzoraka sirove vode i vode za piće iz bunara, “Ciglana”, rezervoara i pripadajućeg dela mreže, za koje je iskazana potreba da budu uključeni u postojeći sitem za vodosnabdevanje u cilju obezbeđivanja neophodne količine vode za piće za potrošače u naselju Vrčin.

Na osnovu analiza stručne službe Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograda, a shodno odredbama Zakona o vodama i drugim regulativnim stručnim kriterijumima voda iz vodovodnog sistema Ciglana se može oceniti kao zdravstveno bezbedna i nakon priključivanja na zbirni vod može se koristiti kao voda za piće. Bunar Ciglana je bušeni bunar, dubine oko 150 metara trenutnog kapaciteta od 3-4 l/s. Voda iz bunara Ciglana puni rezervoar zapremnine 250 m3, odakle ide vodovodna instalacija do šahta kroz koji prolazi mreža vodovoda „Male vode“ koji je i sada u funkciji.

Nakon pozitivne analize Gradskog zavoda za javno zdavlje i građevinskih radova na povezivanju privatne mreže sa mrežom JP „Vodovod i kanalizacija“ Grocka, sistem je pušten u rad.

U narednih 72 časa ekipe JP „Vodovod i kanalizacija“ će obavljati radove na prilagođavanju sistema na novonastalom režimu rada, pa Vas molimo za još malo strpljenja i razumevanja. Po puštanju u rad bunara “Ciglana“ dolaziće do oscilacija pritiska i postepenog punjenja sistema, kako bi izbegli sve eventualne havarije i vodovodnu mrežu naselja što racionalnije prilagodili.

Kako bi dugoročno rešili vodosnabdevanje dovoljnim količinama higijenski ispravne vode za piće stanovnika naselja Vrčina i drugih naselja u opštini Grocka intenizivirani su radovi na nastavku izgradnje Beogradskog reionalnog sistema vodosnabdevanja magistralnim cevovovdom „Beograd – Mladenovac.“

Ovom prilikom se zahvaljujemo građanima na strpljenju, zameniku gradonačelnika, Goranu Vesiću na aktivnom učešću u rešavanju novonastalog problema i JP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ na ustupljene četiri cisterne koje su svakodnevno obezbeđivale vodu za piće za vreme trajanja restrikcija.

Još jednom MOLIMO građane da vodu iz javnog vodovoda koristite što racionalnije, isključivo za piće i ličnu higijenu, kako bi se sistem što pre stabilizovao.

Share.

Leave A Reply

© 2022 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka