Saopštenje komeserijata za izbeglice i migracije

0

U vezi sa navodima da država Srbija kupuje kuće migrantima sa Bliskog istoka i Afrike, Komeserijat za izbeglice i migracije odgovorno tvrdi da nijedna takva kuća nije kupljena, niti je takva namera sastavni deo bilo kog lokalnog akcionog plana koji pojedinačno usvajaju jedinice lokalne samouprave.

Lokalni akcioni plan koji donosi jedinica lokalne samouprave predviđa da se planiraju stambena rešenja isključivo za naše izbeglice iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, kao i interno raseljena lica sa Kosova i Metohije, te je pogrešno u tom kontekstu pominjanje tražioca azila i migranata iz Azije i Afrike.

Komeserijat za izbeglice i migracije Republike Srbije godinama radi na trajnom stambenom zbrinjavanju i ekonomskom osnaživanju naših izbeglica iz ratova devedesetih. Od 23 738 stambenih rešenja dosad dodeljenih nijedno nije dodeljeno migrantima iz Afrike ili Azije, već isključivo porodicama izbeglih iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, kao i interno raseljenima sa Kosova i Metohije.


Dopis Komeserijata za izbeglice i migracije

Share.

Leave A Reply

© 2021 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka