Privremeno priključenje na elektroenergetsku mrežu, gasnu mrežu i /ili mrežu daljinskog grejanja, vodovoda i kanalizaciju nezakonito izgrađenih objekata

0

Podnošenje zahteva za privremeno priključenje objekata na elektroenergetsku mrežu, gasnu mrežu i /ili mrežu daljinskog grejanja, vodovoda i kanalizaciju nezakonito izgrađenih objekata počinje 15.09.2023 i traje 30 kalendarskih dana. 

Zahteve podnose vlasnici porodično stambenih objekata i vlasnici stanova koji su izgradnjom ili kupovinom objekata ili stanova trajno rešavali svoje stambeno pitanje i koji u vlasništvu imaju samo jedan objekat.

Zahtevi se mogu podneti počev od 15.09.2023.godine, na sledećim lokacijama:

– Pisarnica gradske opštine Grocka, Ul. Bulevar oslobođenja br. 39, Grocka

– Mesna zajednica Kaluđerica, Ul. kralja Petra prvog br. 7a, Kaluđerica

– Mesna zajednica Leštane, Ul. Maršala Tita br. 60, Leštane

– Mesna zajednica Vinča, Ul. Profesora Vasića br. 174, Vinča

– Mesna zajednica Umčari, Ul. Trg republike br. 2, Umčari

– Mesna zajednica Vrčin, Ul. 29.novembra br. 25, Vrčin

Broj telefona za informacije je 066/8062-165 (radnim danom od 7.30h do 15.30h)

Uredbu, zahteve i obrasce izjava možete preuzeti klikom na link:

Uredba o načinu uslovima i postupku za privremeno priključenje na elektroenergetsku mrežu, gasnu mrežu i/ili mrežu daljinskog grejanja, vodovod i kanalizaciju nezakonito izgrađenih objekata

Uputstvo za priključenje nelegano izgrađenih objekata na komunalnu infrastrukturu

ZAHTEV ZA PRIVREMENO PRIKLjUČENjE fizička lica

ZAHTEV ZA PRIVREMENO PRIKLjUČENjE stambena zajednica

I Z J A V A br. 1

I Z J A V A br. 2

I Z J A V A br. 3

Share.

Leave A Reply

© 2023 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka