Počela prijava za dodelu bespovratnih novčanih sredstava za udžbenike

0

Grad Beograd, preko Fondacije za mlade talente grada Beograda, raspisuje Javni poziv za dodelu bespovratnih novčanih sredstava u visini osnovnog paketa štampanih udžbenika za prvi i drugi razred (za predmete: matematika, srpski jezik/maternji jezik, svet oko nas i strani jezik kao obavezan predmetza učenike javnih osnovnih škola na teritoriji grada Beograda za školsku 2021/2022. godinu

Pravo da se prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih novčanih sredstava imaju svi roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici dece upisane u prvi i drugi razred javnih osnovnih škola za školsku 2021/2022 na teritoriji grada Beograda, osim učenika koji su dobili besplatne udžbenike po programu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Prijave na javni poziv u pisanom obliku na obrascu prijave dostavljaju se na adresu: Fondacija za mlade talente, Trg Nikole Pašića 6, Beograd ili se vrše elektronskim putem na sajtu Fondacije za mlade talente grada Beograda. KLIKNI NA LINK

Uz prijavu se prilaže dokumentacija:

1. Kopija očitane čipovane lične karte roditelja tj. zakonskog zastupnika, odnosno fotokopija lične karte roditelja tj. zakonskog zastupnika ukoliko nije čipovana

2. Kopija kartice tekućeg računa roditelja, odnosno zakonskog zastupnika

3. Potvrda Osnovne škole da je dete đak javne osnovne škole i da u školskoj 2021/22. godini pohađa prvi/drugi razred, kao i da nije dobio besplatne udžbenike po programu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za školsku 2021/22. godinu

4. Izjava o obradi podataka o ličnosti

 

Obrazac prijave za javni poziv, Uputstvo za popunjavanje prijave sa spiskom traženih priloga za javni poziv i Obaveštenje/Izjava o obradi podataka o ličnosti preuzimaće se počev od 20.08.2021. godine na sajtu Fondacije za mlade talente grada Beograda, na adresi: www.fondzamladebeograd.rs

 

Rok za prijavljivanje na javni poziv je od 20.08.2021. do 30.09.2021. godine.

Obaveštenja o javnom pozivu se mogu dobiti na tel. (011) 321-6246 ili putem elektronske pošte na adresu fondzamlade@beograd.gov.rs  .

FMT_JAVNI_POZIV_BESPOVRATNA_SREDSTVA_UDžBENICI_2021

Share.

Leave A Reply

© 2021 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka