Načelnik uprave GO Grocka

 

Tijana Bjelovuk

Rođena je 01.09.1984. godine u Beogradu gde je završila osnovnu školu i IX beogradsku gimnaziju „Mihailo Petrović Alas“. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2009.  godine, na smeru za međunarodno pravo, sa prosečnom ocenom  8,90. Profesionalno iskustvo je stekla najpre kao advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji, a nakon pripravničke prakse je položila pravosudni ispit. Od januara 2013. godine do decembra 2013. godine radila je kao asistent u sektoru za marketing i korporativne komunikacije u multinacionalnoj kompaniji Nestlé Adriatic S d.o.o. Radni odnos u Upravi gradske opštine Grocka zasnovala je u decembru 2013. godine, gde je radila kao stručni saradnik u Službi za besplatnu pravnu pomoć. Od juna 2014. godine do novembra 2016. godine, radila je kao stručni saradnik u Službi za skupštinske poslove. Od novembra 2016. godine do decembra 2016. godine obavljala je poslove načelnika Odeljenja za inspekcijske poslove. U decembru 2016. godine postavljena je za zamenika opštinskog pravobranioca gradske opštine Grocka i tu funkciju je obavljala do oktobra 2019. godine kada je imenovana za V.D. načelnika Uprave gradske opštine Grocka. Govori engleski jezik. Udata je i ima ćerku.

© 2020 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka