Ј А В Н И   П О З И В

0

Веће градске општине Гроцка  на основу члана 137. и 138.  Закона о спорту („Сл.гласник РС“,бр.10/2016), члана 21. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у градској општини Гроцка број: 110-3 од 10. 02. 2017. године, и члана 5. Пословника о раду Већа ГО Гроцка бр.110-4 од 01.07.2010.год. и бр.110-1 од 02.12.2014.године   о г л а ш а в а

 

 

                                                       

Ј А В Н И   П О З И В

 

 

                                                              

        ПОЗИВАЈУ СЕ  ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА са територије градске општине Гроцка,  које би се финансирале из буџета градске општине Гроцка, да доставе предлоге годишњих програма за 2022. годину.

 

Предлози се достављају Спортском савезу општине Гроцка, НАЈКАСНИЈЕ ДО  01. ОКТОБРА  2021. године, на адресу Булевар ослобођења бр. 39, Гроцка.

 

Контакт особа: Живка Комленац,тел.број: 066/806 2202

 

 

 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

 

 

Share.

Leave A Reply

© 2021 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка