LIKOVNI KONKURS „Kreiraj razglednicu – GROCKA NA DUNAVU“

0

Opština Grocka u saradnji sa Centrom za kulturu Grocka raspisuje likovni konkurs namenjen deci i mladima sa teritorije opštine Grocka.

Likovni konkurs „KREIRAJ RAZGLEDNICU – GROCKA NA DUNAVU“ namenjen je za predškolce, i đake osnovnih i srednje škole, sa prigodnim nagradama.

Konkurs je otvoren do 21. marta, a najuspeliji likovni radovi i rešenja biće predstavljeni 1. aprila na grupnoj izložbi u Rančićevoj kući.

Pred učesnicima je zadatak da likovnim putem, u formi razglednice koju bi nekome uputili, likovno uobliče osobenosti svog kraja (arheološka nalazišta, vinčansku kulturu, manastire i crkve, reku Dunav, ade, voćnjake, vinograde, Kasno rimsku grobnicu u Brestoviku, narodno neimarstvo…). Konkurs promoviše vrednosti lokalne sredine, a cilj konkursa je podsticanje dece i mladih da upoznaju i istražuju svoje okruženje i na kreativan način prikažu sopstveno viđenje kulturno-turističkih vrednosti kraja u kome žive.

Propozicije likovnog konkursa:

Pravo učešća na konkursu imaju deca i mladi uzrasta od 6 do 18 godina. Na konkursu mogu učestvovati predškolske ustanove, osnovne i srednja škola, pojedinci i dečji likovni ateljei.
Kategorije radova podeljene su po starosnim grupama:

  • predškolci
  • 1-4 razred
  • 5-8 razred
  • srednjoškolci

Dimenzije radova:

-ne manji od A5 formata (21h14,8cm)

-ne veći od A3 formata (29,7h42cm)

Dimenzije radova između A5 i A3 formata su dozvoljene.

Dozvoljeni su radovi na papiru rađeni različitim slikarskim, crtačkim i grafičkim tehnikama. Radovi moraju biti originalni, samostalno rađeni bez intervencije odraslih. Pomoć odraslih osoba i starijih se ogleda u upućivanju na kulturne vrednosti i znamenitosti iz okruženja. Radovi ne smeju biti opremljeni, uramljeni. Neće se primati trodimenzionalni radovi (skulpture, mozaik, keramika i sl.), kao i radovi koji sadrže organske materije ili su oštećeni. Radovi koji su sa nepotpunim i nečitkim podacima žiri neće razmatrati.

Na poleđini svakog rada moraju biti čitko napisani ili odštampani sledeći podaci:

  • Ime i prezime autora
  • Naziv rada
  • Naznaka razreda i odeljenja, odnosno vrtićke grupe
  • Ime i prezime nastavnika/vaspitača
  • Kontakt telefon nastavnika/vaspitača
  • Naziv škole i naselja

Učesnici predaju po jedan rad.

Pristigle radove pregleda, odabira i nagrađuje stručni žiri u svakoj od navedenih kategorija.

Konkurs je otvoren do 21. marta 2022. godine.

Radovi se šalju/dostavljaju sa naznakom likovnog konkursa na adresu:

Centar za kulturu Grocka

Share.

Leave A Reply

© 2022 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka