JEDINSTVENA PRELIMINARNA RANG LISTA IZABRANIH KRAJNjIH KORISNIKA

0

Komisija za realizaciju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koje se
odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje
solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošnje tople vode po javnom pozivu uprave
za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti JPI/22, na osnovu čl. 21, 22, 23, 24,
25, 26, i 27. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i
stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i
ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po javnom
pozivu Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti JPI/22 ("Sl. list
grada Beograda", br.73/22) poglavlja II Rešenja o obrazovanju Komisije za realizaciju mera
energetske sanacije na teritoriji gradske opštine Grocka i Javnog konkursa za sufinasiranje mera
energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog
omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu
pripremu potrošne tople vode na teritoriji GO Grocka za 2022/23 godinu, dana
14.03.2023. godine, utvrđuje

 

JEDINSTVENU PRELIMINARNU RANG LISTU
IZABRANIH KRAJNjIH KORISNIKA

Krajnji korisnici koji su izabrani u skladu sa uslovima iz Javnog konkursa za
sufinasiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova koje se odnose na
unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih
kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji GO Grocka za 2022/23
godinu, do iznosa predviđenih sredstava u visini od 45.000.000,00 dinara zaključno sa
rednim brojem 273 su:

Redni broj

Ime i prezime

Mesto

Broj bodova

1 Velibor Milošević Pudarci 100.00
2 Ljubinka Jauković Brestovik 100.00
3 Petar Nedić Kaluđerica 100.00
4 Tomo Savković Grocka 100.00
5 Beljkaš Neđo Vinča 100.00
6 Spasić Zoran Kaluđerica 100.00
7 Radoslav Panić Grocka 100.00
8 Janićijević Radiša Umčari 99.50
9 Srejić Dušica Grocka 99.50
10 Jovičić Zoran Grocka 99.50
11 Dragoljub Rajković Grocka 99.50
12 Nebojša Đorđević Boleč 99.00
13 Tanasković Miomir Brestovik 99.00
14 Erceg Slobodan Boleč 99.00

15 Katarina Mihajlović Živkovac 98.50
16 Gajanić Nenad Kaluđerica 98.50
17 Borislav Stojanović Brestovik 98.00
18 Milutinović Spasoje Kaluđerica 98.00
19 Miroslav Đokić Kaluđerica 98.00
20 Dragan Vujić Vrčin 98.00
21 Kristina Radulović Kaluđerica 98.00
22 Živančević Dragoslav Grocka 97.50
23 Živorad Simić Ritopek 97.50
24 Dragiša Radosavljević Grocka 97.00
25 Borivoje Grujić Vrčin 97.00
26 Zubković Milovan Ritopek 97.00
27 Dragan Savić Boleč 97.00
28 Marina Kuzmanoska Vinča 97.00
29 Zoran Ristović Kaluđerica 96.00
30 Minić Goran Grocka 96.00
31 Paunić Zoran Grocka 96.00
32 Bojić Dragutin Boleč 96.00
33 Danijela Veleska Kaluđerica 96.00
34 Živković Živorad Leštane 96.00
35 Ivković Milan Begaljica 96.00
36 Milovan Ristić Boleč 96.00
37 Tobdžić Dragan Begaljica 96.00
38 Živanović Dragan Ritopek 96.00
39 Srećković Mileva Begaljica 96.00
40 Dobrica Kojić Vrčin 96.00
41 Dobrica Kojić Vrčin 96.00
42 Jelica Panić Grocka 96.00
43 Rade Radivojević Begaljica 96.00
44 Tatjana Cakić Kaluđerica 96.00
45 Bakić Milosav Leštane 95.00
46 Milunović Nedeljko Vinča 95.00
47 Pavle Stojanović Grocka 95.00
48 Marko Dikić Zaklopača 95.00
49 Milena Lazić Kaluđerica 95.00
50 Radovan Nedović Kaluđerica 95.00
51 Dragan Sretenović Umčari 92.50
52 Ljubica Mladenović Grocka 92.50
53 Miroslav Vesić Boleč 92.00
54 Dejanović Dušanka Vrčin 91.00
55 Milan Vešović Kaluđerica 91.00
56 Milenković Čedomir Vinča 91.00
57 Nebojša Petković Boleč 91.00
58 Živadin Mitrić Vrčin 91.00
59 Puača Ljubica Vrčin 91.00
60 Barišić Natalija Grocka 91.00
61 Goran Mitrović Grocka 91.00
62 Bićanin Miroslav Kaluđerica 90.00

63 Dušan Trajković Kaluđerica 90.00
64 Filić Milisav Kaluđerica 90.00
65 Vladimir Milosavljević Brestovik 90.00
66 Jašić Goran Vrčin 89.50
67 Nenad Radovanović Leštane 89.50
68 Božurka Jaklić Grocka 89.00
69 Teofilović Stanimir Vrčin 89.00
70 Radmila Perić Kaluđerica 89.00
71 Zvonimir Pavlović Pudarci 88.50
72 Zoran Tomić Grocka 88.50
73 Marković Dušan Kaluđerica 88.50
74 Dragica Jovanović Zaklopača 88.00
75 Đurđević Snežana Kaluđerica 88.00
76 Zoran Knežević Vrčin 88.00
77 Milan Marković Dražanj 87.50
78 Živanović Vera Grocka 87.00
79 Vladimir Vasiljević Grocka 86.00
80 Maksimović Jovica Begaljica 86.00
81 Marica Džakula Boleč 86.00
82 Mile Urošev Kaluđerica 86.00
83 Milica Milosavljević Grocka 86.00
84 Milorad Vujović Boleč 86.00
85 Mićo Lazović Kaluđerica 86.00
86 Miroslava Mitrović Kaluđerica 86.00
87 Tatjana Mihajlović Kaluđerica 86.00
88 Ljiljana Živković Vrčin 85.00
89 Krstić Dragić Kamendol 85.00
90 Gordana Mladenović Grocka 85.00
91 Ljubomir Kalaver Kaluđerica 85.00
92 Žarko Mitrić Vinča 84.50
93 Dragan Dračo Vrčin 83.50
94 Bulić Brankica Grocka 83.50
95 Dragana Bradić Boleč 83.49
96 Radomir Stojilković Kaluđerica 83.00
97 Ljiljana Čulić Grocka 82.50
98 Nikola Vujić Vrčin 82.50
99 Dragan Jovanović Grocka 82.00
100 Sanja Petković Kaluđerica 82.00
101 Aleksandar Labus Vinča 81.00
102 Dobrica Sinđelić Vrčin 81.00
103 Milanka Mladenović Brestovik 81.00
104 Miroljub Radojević Grocka 81.00
105 Petar Krainović Kaluđerica 81.00
106 Smiljkić Milorad Kaluđerica 81.00
107 Radmila Ilić Ritopek 81.00
108 Dugonić Stevan Leštane 81.00
109 Irina Bakoč Vrčin 81.00

110 Ljubiša Rakić Vrčin 81.00
111 Milićević Tomislav Dražanj 80.00
112 Miroslav Anđelković Grocka 80.00
113 Slobodan Bećagović Grocka 80.00
114 Košutić Vera Kaluđerica 80.00
115 Rašit Terzini Vrčin 80.00
116 Tomislav Karaklajić Brestovik 79.50
117 Đurđević Slobodan Dražanj 79.00
118 Gojo Grmuša Vrčin 79.00
119 Pavlović Slavica Zaklopača 78.50
120 Verica Uljarević Grocka 78.50
121 Dragan Teomirović Grocka 78.00
122 Ivanović Jadranka Grocka 78.00
123 Radojičić Milica Grocka 78.00
124 Tešić Budimir Grocka 78.00
125 Milan Gaćeša Leštane 77.00
126 Nikola Ilić Kaluđerica 77.00
127 Bećarević Milan Grocka 76.00
128 Vesna Novaković Leštane 76.00
129 Zoran Nešić Kaluđerica 76.00
130 Joviša Punović Leštane 76.00
131 Kostić Adam Boleč 76.00
132 Matović Milina Grocka 76.00
133 Milosavljević Stojanka Kaluđerica 76.00
134 Ristić Dobrica Vrčin 76.00
135 Tomislav Bićanin Kaluđerica 76.00
136 Ilić Uroš Vinča 76.00
137 Milorad Aleksić Kaluđerica 75.00
138 Nebojša Najdanović Leštane 74.50
139 Vladimir Farkaš Vrčin 74.50
140 Dragan Ogorelac Kaluđerica 74.00
141 Ranko Gašić Grocka 74.00
142 Mikis Fotić Grocka 74.00
143 Veljković Novica Vinča 73.50
144 Plavšić Radisav Kaluđerica 73.50
145 Tomislav Stajić Vrčin 73.50
146 Dragan Manojlović Grocka 73.00
147 Dragoljub Vukašinović Kaluđerica 73.00
148 Jasmina Vasić Leštane 73.00
149 Jašić Mile Vrčin 73.00
150 Prvoslav Vasić Grocka 73.00
151 Snežana Živković Boleč 73.00
152 Jašić Ilija Vrčin 73.00
153 Zafirović Stanimir Kaluđerica 72.50
154 Stojanka Čabrić Kaluđerica 72.50
155 Petrušić Milutin Grocka 72.00
156 Sofija Paunović Kaluđerica 72.00
157 Petar Vujić Vrčin 72.00

158 Andrija Popović Boleč 71.00
159 Ljiljana Glumac Vinča 71.00
160 Mira Šabanović Vinča 71.00
161 Mirjana Najdanović Leštane 71.00
162 Sejran Dado Vinča 71.00
163 Slavoljub Marinković Vrčin 71.00
164 Šoškić Dejan Kaluđerica 71.00
165 Zlativoje Kuzmanović Vrčin 71.00
166 Spasić Milivoje Vrčin 71.00
167 Branislava Stojković Boleč 71.00
168 Jelena Đelić Kaluđerica 71.00
169 Kostić Danijela Boleč 71.00
170 Dimitrijević Stojan Kaluđerica 70.00
171 Pavlović Dušan Kaluđerica 70.00
172 Dragan Jakovljević Boleč 69.50
173 Bokan Željko Grocka 69.00
174 Gordana Injac Grocka 68.50
175 Vasilj Borak Boleč 68.50
176 Dragan Kuzmanović Vrčin 68.50
177 Petar Jovanović Leštane 68.50
178 Nikola Đorđević Vrčin 68.50
179 Pantelić Živorad Grocka 68.00
180 Predrag Vagić Vrčin 68.00
181 Dane Momčilović Grocka 67.50
182 Lidija Sojkić Grocka 67.50
183 Ljubiša Todorović Boleč 67.50
184 Miroslav Slavković Grocka 67.50
185 Goran Otašević Begaljica 67.00
186 Marjanović Dobrinka Leštane 67.00
187 Trifković Boždar Grocka 67.00
188 Glamočak Dušan Ritopek 66.00
189 Dragomir Veselinović Boleč 66.00
190 Ljubiša Gorunović Vinča 66.00
191 Mira Trninić Vinča 66.00
192 Mišković Slavica Ritopek 66.00
193 Vukašin Milićević Grocka 66.00
194 Vesna Jerković Vrčin 66.00
195 Đuro Vrcelj Grocka 66.00
196 Dragan Vasić Grocka 65.00
197 Ugrin Đorić Vrčin 65.00
198 Vladimir Trajković Grocka 65.00
199 Mirjana Radović Grocka 64.00
200 Snežana Mirković Kaluđerica 64.00
201 Pavel Moiser Brestovik 64.00
202 Branko Obradović Vrčin 63.50
203 Natalija Tanasković Vrčin 61.00
204 Nikolić Dragoljub Kaluđerica 61.00
205 Mihajlo Mirković Ritopek 61.00

206 Ljiljana Knežević Vrčin 61.00
207 Marić Teodor Boleč 61.00
208 Raško Evtov Kaluđerica 61.00
209 Milivoje Stojiljković Grocka 61.00
210 Jovanović Sima Grocka 60.00
211 Milenković Slavoljub Kaluđerica 60.00
212 Nenadović Dragoslav Begaljica 60.00
213 Branislav Ilić Kaluđerica 60.00
214 Dušan Milošević Grocka 59.00
215 Đuro Zorić Kaluđerica 59.00
216 Dragoslav Pantelić Grocka 58.50
217 Dragan Ilić Begaljica 58.00
218 Olivera Jovanović Grocka 58.00
219 Dobrisav Urošević Vinča 58.00
220 Maksimović Milinko Boleč 57.50
221 Krstivoje Stojanović Leštane 57.00
222 Nenad Milojević Grocka 57.00
223 Radoslav Babović Kaluđerica 57.00
224 Darko Popović Vrčin 56.00
225 Igor Kalat Boleč 56.00
226 Lazar Savić Grocka 56.00
227 Nada Vukosavljević Vinča 56.00
228 Rapaić Žarko Boleč 56.00
229 Ružica Babić Grocka 56.00
230 Uroš Ćakić Kaluđerica 56.00
231 Goran Milenković Vrčin 56.00
232 Radulović Ljiljana Vinča 56.00
233 Tepić Miroslav Kaluđerica 56.00
234 Bogdanović Radoslav Grocka 56.00
235 Dragana Janković Vrčin 56.00
236 Krantić Radivoje Vrčin 55.00
237 Staniša Kitanović Boleč 55.00
238 Miloš Đorić Grocka 54.50
239 Landolac Vesna Grocka 54.00
240 Slovenka Čeperković Vrčin 53.50
241 Dušan Milošević Leštane 52.50
242 Tomislav Jovanović Grocka 51.00
243 Novica Nikolić Vrčin 51.00
244 Olga Sopjanac Leštane 51.00
245 Živorad Guranović Vinča 50.00
246 Majstrović Milena Grocka 49.00
247 Borislav Vučković Leštane 48.50
248 Rade Cvijetić Leštane 48.00
249 Stojan Stojanović Vrčin 48.00
250 Maja Popović Grocka 47.50
251 Milan Radojčić Boleč 47.50
252 Gordana Mitrović Kaluđerica 47.00
253 Knežević Nikola Vrčin 46.00

254 Ivan Starčević Vrčin 46.00
255 Ljubiša Vukadinović Leštane 46.00
256 Hrnjak Đuro Leštane 44.50
257 Keranović Niko Leštane 44.00
258 Despotović Bogosav Kaluđerica 41.00
259 Voja Stošić Kaluđerica 39.00
260 Tanja Stepanović Amanović Leštane 39.00
261 Savković Miodrag Begaljica 39.00
262 Radovan Radović Boleč 38.00
263 Milenka Damjanović Kaluđerica 37.50
264 Saša Rašić Kamendol 37.00
265 Ivan Čolić Vinča 37.00
266 Dušan Oljača Vrčin 37.00
267 Aleksandar Milenković Begaljica 36.00
268 Despotović Dragan Kaluđerica 36.00
269 Jovanović Duško Begaljica 36.00
270 Međedović Gradimir Vrčin 36.00
271 Šimpraga Petar Kaluđerica 36.00
272 Mile Stanarević Vrčin 36.00
273 Milan Grmuša Vrčin 33.50

Jedinstvena preliminarna rang lista izabranih krajnjih korisnika objavljuje
se na oglasnoj tabli i internet prezentaciji gradske opštine Grocka.
Podnosioci prijava imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu
dokumentaciju, u roku od tri dana od dana objavljivanja ove liste.
Na ovu listu podnosioci prijava imaju pravo prigovora komisiji u roku od 8
dana od dana objavljivanja liste.

Prigovor se podnosi preko pisarnice gradske opštine Grocka.

PREDSEDNIK KOMISIJE
Dragoslava Mitrović

 

jedinstvena prelim.lista krajnjih korisnika

Jedinstvena preliminarna rang lista izabranih krajnjih korisnika

Share.

Leave A Reply

© 2024 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka