JAVNI UVID U NACRT IZMENA I DOPUNA PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA DEO OBJEKATA SISTEMA VODOSNABDEVANjA SA REGIONALNOG VODOVODA MAKIŠ-MLADENOVAC

0

Sreda 31 .maj 2023.
Odeljenje za građevinsko- urbanističke i komunalno-stambene poslove
Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna plana detaljne regulacije za deo objekata sistema vodosnabdevanja sa regionalnog vodovoda Makiš – Mladenovac za naselja: Vrčin, Grocka, Begaljica, Mala Ivanča, Dražanj, Umčari, Pudarci, Kamendol i Brestovik, Gradska opština Grocka-I faza
Odeljenje za građevinsko-urbanističke i komunalno-stambene poslove Uprave gradske opštine Grocka, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine opštine Grocka koja je, na sednici održanoj dana 12.05.2023.godine utvrdila Nacrt izmena i dopuna plana detaljne regulacije za deo objekata sistema vodosnabdevanja sa regionalnog vodovoda Makiš – Mladenovac za naselja: Vrčin, Grocka, Begaljica, Mala Ivanča, Dražanj, Umčari, Pudarci, Kamendol i Brestovik, Gradska opština Grocka-I faza i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14, 83/18, 37/2019, 9/2020 i 52/2021)

Oglašava

JAVNI UVID U NACRT IZMENA I DOPUNA PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA DEO OBJEKATA SISTEMA VODOSNABDEVANjA SA REGIONALNOG VODOVODA MAKIŠ-MLADENOVAC ZA NASELjA VRČIN, GROCKA, BEGALjICA, MALA IVANČA, DRAŽANj, UMČARI, PUDARCI, KAMENDOL I BRESTOVIK, GRADSKE OPŠTINE GROCKA-I FAZA

1. JAVNI UVID obaviće se u periodu od 01. juna do 15. juna 2023.godine, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova, u zgradi Uprave gradske opštine Grocka, u ulici Bulevar oslobođenja br. 39 (kancelarija br.20),
2. JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine opštine Grocka, održaće se u zgradi Gradske opštine Grocka, Bulevar oslobođenja br. 28 (biblioteka), 21. juna 2023.godine u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom izmena i dopuna plana u pismenom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine opštine Grocka,
3. Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača, od 10 do 15 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Uprave g,radske opštine Grocka, Bulevar oslobođenja br. 39 (kancelarija br. 20),
4. Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Odeljenju za građevinsko-urbanističke i komunalno-stambene poslove, preko pisarnice Uprave GO Grocka u ul. Bulevar oslobođenja br.39, zaključno sa 15. junom 2023.godine, kao i putem pošte,
5. U toku javnog uvida, Nacrt izmena i dopuna plana biće izložen i na internet stranici Gradske opštine Grocka (www.grocka.rs).

Tekst

Share.

Leave A Reply

© 2023 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka