Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja iz oblasti saobraćaja 2022.

0

 

Odluka – finansiranje i sufinansiranje – Saobraćaj 2022

Lista vrednovanja i rangiranja programa

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENjA

1. Z A H T E V ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROGRAMA
2. OBRAZAC OPISA PROGRAMA-PROJEKTA
3. OBRAZAC PLANA AKTIVNOSTI
4. OBRAZAC BUDžETA

Share.

Leave A Reply

© 2023 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka