Izabran je izvođač radova za izgradnju vodovodnog sistema u Ritopeku

0

Izabran je izvođač radova za izgradnju vodovodnog sistema u Ritopeku dužine 7.470 metara, sa rezervoarom, crpnom stanicom i prekidnom komorom. Izvođač će biti uveden u posao odmah po zaključenju ugovora, pribavljanju bankarskih garancija i polisa osiguranja, a tenderom je predviđen maksimalan rok od sedam meseci za izvođenje radova.

Vodovodna mreža koja će se graditi proteže se u tri visinske zone. Dužina cevovoda u prvoj visinskoj zoni je oko 500 metara, u drugoj 4.400 metara i u trećoj visinskoj zoni je 1.830 metara. Izgradiće se i potisni cevovod dužine 450 metara do postojeće mreže u Starom Ritopeku. Rezervoar koji će se graditi imaće dve komore od po 500 kubnih metara. Izgradnjom vodovodne mreže, rezervoara, crpne stanice i prekidne komore obezbediće se stabilno i redovno vodosnabdevanje Starog Ritopeka i delova Novog Ritopeka.

Istovremeno, u zasebnoj javnoj nabavci izabran je dobavljač koji će projektovati još 8,2 kilometra vodovodne mreže, za više delove naselja Ritopek. Tehničkom dokumentacijom će se planirati gravitacioni cevovod iz prekidne komore dužine 2.340 metara za snabdevanje korisnika 3. visinske zone i potisni cevovod dužine 5.870 metara za snabdevanje korisnika 4. visinske zone. Nakon završetka projektovanja biće raspisan tender za izgradnju vodovodne mreže i u ovom delu Ritopeka.

Share.

Leave A Reply

© 2020 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka