Д Н Е В Н И   Р Е Д СЕДМE СЕДНИЦE СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

0

На основу члана 80. Пословника Скупштине градске општине Гроцка („Службени лист града Београда “ бр.42/08, 80/14 и 93/19) за УТОРАК 22. јун 2021. године са почетком у 09,00 часова, сазивам

 

 

СЕДМУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

 

За ову седницу предлажем :

 

    – УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ШЕСТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ   ОПШТИНЕ  ГРОЦКА

 

и следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА ЗА 2021. ГОДИНУ

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА ЗА 2020. ГОДИНУ

 

 1. ПРЕДЛОГ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА/УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА ЗА 2021. ГОДИНУ

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА И

ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА  ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ПРВУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА ЗА 2021.ГОДИНУ КАО И НА ПРВУ ИЗМЕНУ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ЗА КОРИШТЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГО ГРОЦКА ОД 01.01.2021. ДО 31.12.2021.ГОДИНЕ

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ИЗМЕНУ ПЛАНА И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО“ ГРОЦКА ЗА 2021. ГОДИНУ

 

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈП „ВОДОВОД И

      КАНАЛИЗАЦИЈА“ ГРОЦКА

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА, ПОВРАТНИКА ПО РЕАДМИСИЈИ, АЗИЛАНАТА И МИГРАНАТА У ПОТРЕБИ БЕЗ СТАТУСА У ОПШТИНИ ГРОЦКА ЗА ПЕРИОД 2021-2025

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТОРКЕ ЈП ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈП ЗА РАЗВОЈ ГО ГРОЦКА

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТОРКЕ ЈП „ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО“ ГРОЦКА

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈП „ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА“

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА“

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА“

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊАО ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГО ГРОЦКА

 

 1. РАЗНО

 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

 

Share.

Leave A Reply

© 2021 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка