Zdravstvo

DOM ZDRAVLJA GROCKA
Direktor: dr Dragiša Stanojević, Tel:011/8500-549
Sekretar: Ivana Ilić, Tel:011/ 8500-549
Glavna sestra: Olivera Živić,Tel:011/ 8503-233
Adresa: Srpsko-grčkog prijateljstva 17
Centrala: 011/8501-661,  8501-958,  faks 8510-032, 8510-033
e-mail: d.z.groc@eunet.yu

 

ZDRAVSTVENA STANICA VINČA
Glavna sestra: Ljiljana Jovanović, Tel:011/8035-121
Načelnik: dr Zorica Peno
Adresa: Smederevski put bb
Centrala: 011/8035-121
 

ZDRAVSTVENA STANICA KALUĐERICA
Načelnik:dr Predrag Babić
Adresa:Kralja Peta Prvog Bb
Opšta praksa:011/349-28-00
Hitna pomoć: 011/341-0590

 

ZDRAVSTVENA STANICA UMČARI
Načelnik:Sonja Satarić
Adresa:Moše Pijade 39
Centrala: 011/8541-535
e-mail: d.z.groc@eunet.rs

 

ZDRAVSTVENA STANICA VRČIN

Glavna sestra: Jadranka Kravljača, Tel:011/8055-474
Adresa: Železnički put 11

© 2020 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka