Републичке институције

Председник Републике Србије – www.predsednik.rs
Народна канцеларија Председника Републике – www.narodnakancelarija.srbija.yu
Народна скупштина Републике Србије – www.parlament.sr.gov.yu
Влада Републике Србије – www.vlada.rs
Војска Србије – www.vojska.mod.gov.yu
Народна банка Србије – www.nbs.yu
Портал е-Управе Републике Србије – www.euprava.gov.yu
Национални инвестициони план – www.nip.sr.gov.yu

МИНИСТАРСТВА:
Министарство унутрашњих послова – www.mup.sr.gov.yu
Министарство одбране – www.mod.gov.yu
Министарство спољних послова – www.mfa.gov.yu
Министарство финансија – www.mfin.sr.gov.yu
Министарство економије и регионалног развоја – www.merr.sr.gov.yu
Министарство правде – www.mpravde.sr.gov.yu
Министарство науке – www.mntr.sr.gov.yu
Министарство културе – www.kultura.sr.gov.yu
Министарство здравља – www.zdravlje.sr.gov.yu
Министарство трговине и услуга – www.mtu.sr.gov.yu
Министарство просвете – www.mps.sr.gov.yu
Министарство рада и социјалне политике – www.minrzs.sr.gov.yu
Министарство рударства и енергетике – www.mem.sr.gov.yu
Министарство за телекомуникације и информатичко друштво – www.mtid.sr.gov.yu
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – www.minpolj.sr.gov.yu
Министарство за државну управу и локалну самоуправу – www.drzavnauprava.sr.gov.yu
Министарство за дијаспору – www.mzd.sr.gov.yu
Министарство заштите животне средине – www.ekoserb.sr.gov.yu
Министарство омладине и спорта – www.mos.sr.gov.yu
Министарство вера – www.mv.sr.gov.yu
Министарство за Косово и Метохију – www.kim.sr.gov.yu

© 2022 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка