Overa potpisa

Odeljenje: Odeljenje za opštu upravu
Odsek: Pisarnica

Potrebna dokumentacija:
– Obrazac – najmanje 2 primerka
– Važeća lična karta, a za strance važeći pasoš
– Dokaz o uplaćenoj taksi

Napomena vezana za dokumentaciju:
Jedan primerak ostaje u arhivi Opštine

Republička administrativna taksa: 490 din.
Tekući račun: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: 62-012
Navedena taksa važi za jedan primerak. Za svaki sledeći overeni primerak plaća se po 280 din.

Mesto predaje dokumentacije: šalter 3

Mesto rešavanja predmeta: šalter 3

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-15.30

Telefon za informacije: 011/850 13 12

Napomena:
Neophodno je lično prisustvo

© 2020 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka