Имовинско правни послови

Овде можете преузети:

18.11.2022.
Решење – 465-46/22 и 465-52/2022– Тимић Исаило

17.08.2022.
Решење – 465-31/2022 – Продановић Слободан

22.12.2021.
Решење – 465-145/2021 – Миленковић Живорад

03.12.2021.
Решење – 465-144-2021- Јовановић Невенка, Јовановић Драгослав, Јовановић Милева, Јовановић Горан, Симић Томислав

02.12.2021.
Решење – 465-138/2021 – Кузмановић Радмила
Решење – 465-141/2021 – Савић Радослав

01.12.2021.
Решење – 465-137/2021 – Влашковић Драгољуб

29.11.2021.
465-97-2021-Решење, Вештачење

15.11.2021.
Закључак – 465-92/2021 – Миладиновић Миливоје

08.11.2021.
Решење – 465-77/2021 – Глумац Петар

22.09.2021.
Решење – 465-82/2021 – Кузмановић Синиша

21.09.2021.
Решење – 465-92/2021 – Миладиновић Боривоје
Решење 465-90/2021 – Рајић Мелена, Рајић Чедомир. Рајић Будимир, Рајић Љубисава

20.09.2021.
Решење – 465-83/2021 – Стојадинчевић Мирослав

16.09.2021.
Решење – 465-82/2021 – Кузмановић Добринка, Кузмановић Душанка, Кузмановић Радмила, Кузмановић Спасоје, Кузмановић Божидар, Кузмановић Милорад, Кузмановић Радојица, Кузмановић Живан, Кузмановић Радомир, Милосављевић Винка

15.09.2021.
Решење – 465-93/2021 – Мијаиловић Предраг

09.09.2021.
Решење 465-101/2021 – Којић Славка

07.09.2021.
Решење – 465-86/2021 -Вагић Лепосава

03.09.2021.
Решење – 465-101/2021 – Лукашова Ерица

02.09.2021.
Решење – 465-89/2021 – Влаховић Љубица
Решење – 465-84/2021 – Вагић Вукосава

19.08.2021.
Закључак – 465-69/2021 – Рапаић Славко

16.08.2021.
Решење – 465-69/2021 – Рапаић Славко

18.05.2021.
Решење – 465-47/2021 – Гајић Веселинка

01.04.2021.
Решење – 465-47/2021 – Бркић Добринка, Димић Божидар, Јовановић Љиљана, Јовановић-Коларевић Љубинка, Крстић Милорад, Настасијевић Зорка

29.03.2021.
Решење – 465-44/2021 – Пантелић Милорад

02.03.2021.
Решење – 465-153/2020 – Миленковић Миленија, Милошевић Савка, Савковић Јаворка, Стојановић Јелена, Тодоровић Јелица

05.02.2021.
Решење – 465-123/2020 – Благојевић Иванка, Благојевић Милисав

25.01.2021.
Решење – 465-144/2020 – Марковић Милина

22.01.2021.
Решење – 465-121/2020 – Несторовић Томислав
Решење – 465-129/2020 – Ранковић Миодраг
Решење – 465-154/2020 – Милићевић Живка

21.01.2021.
Решење – 465-155/2020 – Миленковић Миленија, Милошевић Савка, Савковић Јаворка, Стојановић Јелена, Тодоровић Јелица, Цвејић Радивоје, Цвејић Борисав, Цвејић Томислав
Решење – 465-125/2020 – Петровић Радован
Решење – 465-126/2020 – Петровић Ранко

18.01.2021.
Решење – 465-109/2020 – Експропријација
Решење – 465-120/2020 – Експропријација

15.01.2021.
Решење – 465-135/2020 – Радојевић Јагодинка

12.01.2021.
Решење – 465-132/2020 – Благојевић Живадин

 

© 2022 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка