Стратегија одрживог развоја

Стратегија одрживог развоја градске општине  Гроцка  за период  од 2017. до 2021. године усвојена је на осмој Седници скупштине градске општине Гроцка, која  је одржана 12. јуна 2017. године.

Израда Стратегије има за циљ промовисање пољопривредних потенцијала,искоришћење реке Дунав ,али и развој општинске инфраструктуре и унапређење рада локалне самоуправе.

На овај начин очекујемо да наша локална заједница постане модерна и савремено уређена, окренута потребама грађана и привреде.

 

Преузимање развоја

 

Преузимање развоја

 

Преузимање развоја

 

Преузимање развоја
© 2021 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка