План јавних набавки за 2021.годину

0

21.01.2021.
План јавних набавки(верзија 1) за  2021. годину можете преузети овде.

16.03.2021.
План јавних набавки(верзија 2) за  2021. годину можете преузети овде.

24.03.2021.
План јавних набавки(верзија 3) за  2021. годину можете преузети овде.

01.07.2021.
План јавних набавки(верзија 4) за  2021. годину можете преузети овде.

16.08.2021.
План јавних набавки(верзија 5) за  2021. годину можете преузети овде.

Share.

Leave A Reply

© 2021 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка