Основна школа „Свети Сава“ из Врчина у Ерасмус пројекту

0

Фондација Темпус је основана 2002. године, ради омогућавања учешћа Републике Србије у Темпус програму, чији је циљ подршка унапређењу високог образовања.  Од 2014. је надлежна за спровођење компоненте образовања у оквиру великог програма Еразмус+ за образовање, младе и спорт.

Еразмус+ је програм Европске уније који у периоду од 2014. до 2020. године финансира пројекте сарадње у области образовања и обука, младих и спорта. Програм Еразмус+ садржи више врста пројеката који се сврставају у три основна дела или кључне активности и два посебна. Подела се заснива на доминантним карактеристикама пројеката и очекивањима у вези са њиховим циљевима:

  1. Део КА1 (кључна активност 1) обухвата пројекте који се односе на мобилност у области образовања и младих.
  2. Део КА2 (кључна активност 2) се односи на различите врсте пројеката институционалне сарадње у области образовања, младих и спорта.
  3. Део КА3 (кључна активност 3) обезбеђује финансирање за пројекте који подржавају унапређење образовних политика и политика које се односе на младе.

    Школа „Свети Сава“ припада групи  • КА1 Мобилност за школе•

Како би могле да учествују у пројектима који се финансирају кроз програм Еразмус+ и неким другим програмима ЕУ, све организације морају да имају јединствени идентификациони – ПИК број. Када се једном региструје на порталу Европске комисије и добије број а затим обезбеди документа за валидацију статуса и типа правног лица, организација или институција свој ПИК број може користити и касније за све конкурсне рокове у оквиру Еразмус+ програма. Одговорна особа за регистрацију ПИК броја је школска библиотекарка Снежана Теофиловић.

Наша школа је 01. фебруара 2017.г. у 22.53.56 часова предала пријаву за пројекат у оквиру области  КА1 –  Мобилност за школе – на тему „Implementation of ICT tools and innovative teaching skills at school“. Пројекат је одобрен 26. маја 2017. године, а аутори пројекта су наст.енглеског језика Драгана Ристић и школска библиотекарка Снежана Теофиловић.

Одговорна особа за реализацију пројекта је директор школе Добрица Синђелић.

Чланови КА1 пројектног тима ОШ „Тоне Чуфар“ у Марибору су наставници енглеског и немачког језика, историје, географије, биологије, хемије, физике –  грађанског васпитања, учитељ другог разреда и школски нутрициониста. Планом пројекта је предвиђено усклађивање наших наставника који иду на мобилност са наставницима који су у њиховом КА1 тиму. Пројектом је предвиђено да четири наставника наше школе током недељу дана  прате наставу  у ОШ „Тоне Чуфар“ у Марибору, и да затим стечена знања примене за унапређење наставног процеса у оквиру свог предмета, стручног већа и на нивоу целе  школе. Мобилност је реализована у периоду 12-18. новембар 2017. године.

Тим за пројектне активности у нашој школи чине: директор школе Добрица Синђелић, педагог Ана Матејић и наставница енглеског језика Драгана Ристић. Укључивањем у Еразмус пројекте члан тима је и школска библиотекарка Снежана Теофиловић, као и учесници мобилности: наставник географије Никола Љешњак, наставница биологије Јелена Вукчевић, наставница немачког језика Александра Гајачки и наставница енглеског језика Милена Петровић.

Share.

Leave A Reply

© 2021 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка